Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach które odbędą się w dniu 10 marca 2016 roku

Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  10 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.  

III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt dla Gminy Mieszkowice na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 – 2020”.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego:

a/opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w przedmiocie obowiązku zachowania tajemnicy uzyskanych informacji:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w przedmiocie pomocy finansowej na zakup leków:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2016 08:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 24-03-2016 17:40:03