Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016-2020 2016-05-18 12:26:14
Ogłoszenie o wyłożeniu do publcznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-05-18 12:25:17
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - dokument stracił ważność 2016-05-18 12:23:59