Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2011 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2011

BURMISTRZA MIESZKOWIC

 

z dnia 2 czerwca 2011 r.

 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Nr 177, poz.1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) – zarządzam, co następuje:

 § 1. Ustalam wzrost stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele nierolne o 2,6% w stosunku do stawki czynszu obecnie obowiązującego ( brutto)

 § 2. Wysokość stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 877/10 Burmistrza Mieszkowic

z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Podwińska 14-06-2011 14:17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Podwińska 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:36:54