Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 września  2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r.,poz.1774) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu   2 września  2016r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obręb  Nr 2, działka nr 118/3

    oraz katastru nieruchomości                                     KW – SZ1Y/00039053/4, ul.J.Korczaka nr 1A.

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 6035 m2

3.Opis nieruchomości                                                   -  przedmiotem sprzedaży jest lokal

   niemieszkalny(użytkowy) nr 21, o powierzchni użytkowej – 167,03 m2, znajdujący się

   w  części podpiwniczonej budynku położonego w Mieszkowicach przy ul.J.Korczaka, wraz

   z  jego udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu do 608/10000 części.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak jest planu

   zagospodarowania                                                        zagospodarowania  przestrzennego.

                           Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym.                                          

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                - zarząd nieruchomością wspólną

   sprawowany  jest przez uprawnionego zarządcę.

6.Forma zbycia nieruchomości                                -  sprzedaż w formie rokowań.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   33.000 zł. + 23% podatek VAT

8.Warunki płatności                                                 - zostaną uzgodnione w rokowaniach.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  - 30.11.2015r.,8.01.2016r.,19.02.2016r., 

    i rokowań                                                                     25.03.2016r., 13.05.2016r., 1.07.2016r.

10.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego w  Mieszkowicach, najpóźniej  do dnia   29 sierpnia  2016r., do godziny 1500,

         z opisem na kopercie Rokowania na nabycie lokalu przy ul.J.Korczaka nr 1A      

    2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia,

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

         uwag i zastrzeżeń,

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

11.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie  najpóźniej  w dniu 29 sierpnia  2016r.    

     zaliczki w wysokości - 3.000 zł. na konto:

Gmina Mieszkowice

Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie przyjęta, zaliczona zostanie na poczet

     ceny  nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia nabywcy do

     zawarcia umowy notarialnej.

     Pozostałym uczestnikom, zaliczka zostanie zwrócone po rokowaniach.

13.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

     określone w niniejszym ogłoszeniu.

14.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy  nieruchomości .

 

                                                 Informacje dodatkowe

1.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że:                                

   1) zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

   2) znany jest mu stan techniczny nabywanego lokalu i w   związku z tym nie   wnosi  i nie   będzie

       wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych  roszczeń z   tego  tytułu,

   3) nie żąda od gminy udostępnienia mu charakterystyki energetycznej nabywanego lokalu.

2.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul.Chopina nr 1, (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91 4666903

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-07-2016 20:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 20:59:52