Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Danuty Jasińskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,pro wadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji