Zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 września 2016 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

IV. Debata nad wykazem dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego w I półroczu 2016 roku:

a/ wystąpienie  Burmistrza  Mieszkowic,

b/ dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Burmistrza Mieszkowic:

a/ stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Mieszkowic:

a/ stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XV. Wolne wnioski i zapytania.

      XVI. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-09-2016 09:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 01-09-2016 09:51:55