Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 9 listopada 2016 roku o godzinie 12.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.  

III. Debata nad informacją z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2016 r:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ dyskusja.  

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016 - 2025:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.                                                                                                                   

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenie ich przebiegu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a/ stanowisko komisji rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Przedstawienie informacji o złożonych  przez osoby zobowiązane oświadczeniach majątkowych.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XVIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIX. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 03-11-2016 13:30:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 03-11-2016 13:30:22