Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 304/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej  stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu  

 

19 stycznia 2017r. o godzinie 1000

 

 w Urzędzie Miejskim  w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice.

 

1.Lokalizacja kotłowni                    - teren nieruchomości położonej w Mieszkowicach

                                                         przy ul.1 Maja nr 8-10.

                                                             ( podpiwniczenie budynku)

2.Dotychczasowe przeznaczenie   -  kotłownia  służyła do  ogrzewania budynków Szkoły

                                                         Podstawowej w Mieszkowicach.

                                                         Eksploatacji kotłowni zaprzestano w październiku 2017r.

3.Opis kotłowni                          - 2 kotły wodne niskotemperaturowe, 4 podgrzewacze CWU

                                                    2 naczynia wzbiorcze, zmiękczacz wody, pompy,

                                                    opomiarowania, sterowniki itp.

4.Forma sprzedaży kotłowni               - sprzedaż w formie przetargu ustnego  

                                                              nieograniczonego.

5.Cena wywoławcza kotłowni              -  500 zł. + podatek VAT

                                                           liczony wg stawki 23%.

6.Warunki płatności                              - cena osiągnięta w przetargu płatna w całości

                                                                najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

7.Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie przez jego uczestnika,  najpóźniej 

   w dniu   17 stycznia  2017r.   

  1. wadium w wysokości – 500 zł.
  2. kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie prac w wysokości  - 500 zł.,

 

           płatnych na odrębnych dowodach wpłaty, na konto:

Gmina Mieszkowice ,Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia wpłat uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

     ceny  nabycia wyposażenia kotłowni i nie podlega zwrotowi w razie nie  przystąpienia

     nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego.

     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

9. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu demontażu wyposażenia kotłowni i przekazania

    obiektu sprzedającemu.

    Sprzedający zastrzega prawo potracenia z kaucji kosztów poniesionych przez gminę,

    obejmujących w szczególności:

  1. pokrycie strat w mieniu powstałych w toku prac demontażowych,
  2. uprzątnięcie obiektu porozbiórce kotłowni,
  3. innych zdarzeń, w tym przekroczenia terminu rozbiórki kotłowni i wydania obiektu sprzedającemu.

10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich

     zaoferuje  cenę wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 100 zł.

11.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje dodatkowe

1.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że:                                

   1) zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

   2) znany jest mu stan techniczny nabywanego wyposażenia kotłowni  i w   związku z tym nie  wnosi 

     i nie   będzie  wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych  roszczeń z   tego    tytułu,

   3) prace związane z demontażem wyposażenia kotłowni dokona pod nadzorem osoby

      posiadającej  uprawnienia z zakresu dozoru instalacji gazowych,

   4) zobowiązuje się  pokrycia wszystkich szkód z tytułu strat  materialnych  powstałych  w związku

      z potencjalnym zaistnieniem zdarzeń losowych  w czasie  wykonywania prac związanych        

      z  demontażem kotłowni , których koszt przekracza wysokość  wpłaconej kaucji.

2. Demontażu wyposażenia kotłowni dokona jej nabywca we własnym zakresie i na  własny koszt.

3.Ustala się termin demontażu kotłowni i wydania należycie uprzątniętego obiektu sprzedającemu,

    – w terminie  do dnia 31 marca 2017r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91- 4666903.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-01-2017 09:14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 21:04:24