Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462

W Y K A Z

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2016r. , poz.2147 z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego .

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej        – Mieszkowice, obr.4, działka nr 462,

   oraz katastru nieruchomości                                           ul. 1 Maja nr 8-10

                                                                                          KW nr 30460/7                                                                                     

2.Powierzchnia nieruchomości                                          -  0,1040 ha

3.Opis nieruchomości                                                        - przedmiotem sprzedaży jest lokal

         niemieszkalny (użytkowy) nr 1 , o powierzchni użytkowej – 250,30m2 , znajdujący się w

         części podpiwniczonej budynku  położonego w Mieszkowicach przy ul.1 Maja nr 8-10,

         wraz z jego udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu do 2470/10000

         części.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                  - na teren nieruchomości    

   zagospodarowania                                    brak jest miejscowego planu  miejscowego  

                                     zagospodarowania  przestrzennego. Lokal przeznaczony jest na

                                     prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym.

                                                              

5.Forma zbycia nieruchomości                                           -  sprzedaż w drodze przetargu

                                                                                              ustnego nieograniczonego .

 

6.Cena nieruchomości                                                        -    67.000 zł.                                                                                

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

   nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 - 10.03.2017r.

 

Treść wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach od dnia 26.01.2017r.  do dnia 17.02.2017r.oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-01-2017 07:11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 23:35:38