Zapraszam na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 9 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej II. Interpelacje radnych.

III. Podziękowanie za współpracę Komendantowi Posterunku Policji w Mieszkowicach.

IV. Wręczenie nagród dla uczniów za promocję gminy.

V. Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu pn. „Najładniej oświetlona posesja i balkon podczas Świąt Bożego Narodzenia 2016 r. i Nowego Roku 2017”:

a/ wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice,

b/ wręczenie nagród.

VI. Debata nad wykazem dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego za II półrocze 2016 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VII. Debata nad sprawozdaniem z realizacji wniosków i interpelacji za II półrocze 2016 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału Sołectwa Plany
i utworzenia Sołectwa Kamionka w Gminie Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XVIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIX. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Hennryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-02-2017 09:25:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 01-02-2017 09:25:50