Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.

III. Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za 2016 rok:

a/ wystąpienie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

IV. Debata nad oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ dyskusja.

V. Debata nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ dyskusja.

VI. Debata nad  sprawozdaniem z dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 20202 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za 2016 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ dyskusja.

VII. Debata nad sprawozdaniem z wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach na 2016 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ dyskusja.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIV. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 10-04-2017 09:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 10-04-2017 09:52:43