Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Czelin, działka nr 415,

W Y K A Z

                                Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. , poz.2147 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .

1.Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej         – obręb Czelin, działka nr 415,

   oraz katastru nieruchomości                                            KW nr 62676/7                                                                                    

2.Powierzchnia nieruchomości                                          -  0,02 ha

3.Opis nieruchomości                                                        - nieruchomość oznaczona

                                                                               w ewidencji gruntów i budynków jako – dr.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                  - na teren nieruchomości    

   zagospodarowania                                    brak jest miejscowego planu  miejscowego  

                                                                    zagospodarowania  przestrzennego.

                                                                    Przeznaczenie nieruchomości – droga.

                         

5.Forma zbycia nieruchomości                                           - sprzedaż w drodze

         bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne,

         Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Mieszkowice, celem poprawy warunków

         zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych  w działkach

         nr 166/1  i 166/2 w obrębie Czelin, stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

6.Cena nieruchomości                                                        -    200 zł. + 23% podatku VAT

                                                                                            

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

   nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 - 23.05.2017r.

Treść wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach od dnia 10.04.2017r.  do dnia 2.05.2017r. oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2017 12:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 23:38:41