Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10

W Y K A Z

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity -Dz.U.z 2016r. , poz.2147 z późniejszymi zmianami/,  Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali .

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej - Mieszkowice, obr.6, działka nr 14/10 ,

   oraz katastru nieruchomości                                  ul. Odrzańska nr 5, KW  nr 39469/3                                                                                     

2.Powierzchnia nieruchomości                                          -  2477 m2

3.Opis nieruchomości:

   1)Najemca                                                                      -   Danuta Paszkowska

   2)Numer lokalu mieszkalnego                                         -   4

   3)Powierzchnia użytkowa lokalu                                      -   48,64 m2

   4)Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych   -     7,42 m2

      w tym: - boks gospodarczy – 7,42 m2

   5)Udział w działce gruntu                                                 -  1890/10000 części

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                       - zabudowa mieszkaniowa

   zagospodarowania      

  

5.Forma zbycia nieruchomości                                            - sprzedaż na rzecz najemcy

6.Cena nieruchomości                                                      -    56.780 zł.

   w tym:

   - cena rynkowa nieruchomości lokalowej                       -    56.330 zł.

   - koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży    -          450 zł.

 

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

   nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 - 21.06.2017r.

 

Treść wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach od dnia 9.05.2017r.  do dnia 31.05.2017r. oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego(BIP).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-05-2017 15:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 23:41:26