Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                         

           w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie listu gratulacyjnego dla ucznia za udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Gdańsku.

IV. Debata nad sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2016 rok:

a/ wystąpienie  Kierownika Posterunku Policji Moryń - Mieszkowice,

b/ dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017 – 2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016:

a/ przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,

b/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r.:

a/wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 rok:

a/ uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 rok,  

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,  

c/ dyskusja,

d/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

e/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XVIII Wolne wnioski i zapytania.

      XIX. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-06-2017 13:29:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 01-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 10-07-2017 11:15:30