Zarządzenia 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego 2011-09-20 14:00:30
Zarządzenie Nr 224/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2016. 2012-04-02 10:21:51
ZARZĄDZENIE NR 223/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:20:42
ZARZĄDZENIE NR 222/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:19:08
ZARZĄDZENIE Nr 221 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2012-01-03 09:10:40
Zarządzenie nr 220/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice 2012-01-03 10:00:15
ZARZĄDZENIE Nr 218 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2011-12-29 09:01:47
ZARZĄDZENIE Nr 217 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2011-12-29 09:00:00
ZARZĄDZENIE NR 215/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:35:31
Zarządzenie Nr 214/2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2012-01-09 14:12:47
Zarządzenie Nr 213/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2011-12-15 07:11:42
Zarządzenie Nr 212/2011 w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej 2011-12-09 08:17:09
ZARZĄDZENIE NR 211/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:33:25
ZARZĄDZENIE NR 209/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:30:57
ZARZĄDZENIE Nr 207 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-12-01 14:37:54
ZARZĄDZENIE NR 205/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2012-04-02 10:29:03
Zarządzenie Nr 203/2011 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-11-25 09:09:01
Zarządzenie Nr 202/2011 W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2011-12-01 11:23:08
ZARZĄDZENIE NR 200/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2011-12-01 10:52:13
ZARZĄDZENIE NR 199/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2011-12-01 10:49:15
Zarządzenie Nr 198/2011 z dnia 16 listopada 2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod uprawę warzyw 2011-11-17 10:19:32
Zarządzenie Nr 195/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice 2011-11-09 10:04:27
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194/2011w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-11-09 09:26:20
Zarządzenie Nr 193/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-12-01 13:27:08
Zarządzenie Nr 192/2011 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2011-11-09 07:19:58
ZARZĄDZENIE Nr 191 /2011 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2011-11-02 13:33:52
ZARZĄDZENIE NR 190/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2011-12-01 10:46:15
Zarządzenie Nr 189/2011 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie 2011-11-07 08:43:59
ZARZĄDZENIE Nr 187 /2011 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2011-10-24 09:27:20
Zarządzenie Nr 186/2011 w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie usług o profilu medycznym 2011-10-24 14:54:15
Zarządzenie Nr 185 /2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-10-18 14:51:20
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 184/2011w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-10-19 12:09:10
ZARZĄDZENIE Nr 181 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-10-12 10:06:23
ZARZĄDZENIE Nr 180 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-10-12 10:03:43
Zarządzenie Nr 177 / 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok 2011-10-06 07:27:50
ZARZĄDZENIE Nr 176 /2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A w Mieszkowicach - dokument stracił ważność 2011-09-30 13:09:30
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 174/2011 2011-10-05 14:40:30
Zarządzenie Nr 173/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie 2011-09-29 08:13:43
Zarządzenie Nr 172 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum 2011-09-29 08:11:27
Zarządzenie Nr 171 /2011 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 2011-09-20 08:08:33
Zarządzenie Nr 170 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum 2011-09-20 14:14:19
Zarządzenie Nr ./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2011-09-20 14:02:18
ZARZĄDZENIE NR 169/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok 2011-09-20 08:06:10
ZARZĄDZENIE NR 168/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok 2011-09-20 08:03:27
Zarządzenie Nr 167/2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-13 08:01:55
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 163/2011w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-09-02 13:27:20
ZARZĄDZENIE Nr 161 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-08-31 13:25:01
ZARZĄDZENIE Nr 160 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2011-08-31 12:18:37
Zarządzenie Nr 158 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum 2011-09-20 14:01:10
Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie 2011-09-20 13:50:40
Zarządzenie Nr 156/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Czelinie 2011-09-20 13:49:35
Zarządzenie Nr 155/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zielinie 2011-09-20 13:58:49
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej 2011-12-02 07:17:54
Zarządzenie Nr 154/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2011-09-20 13:59:40
Zarządzenie Nr 152/2011 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok 2011-08-30 14:29:56
Zarządzenie nr 150/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-24 11:35:18
Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2011-08-26 12:02:01
Zarzadzenie nr 148/2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-08-24 11:33:23
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 144/2011w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-08-12 13:19:43
Zarządzenie Nr 143/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok. 2011-08-16 12:48:17
ZARZĄDZENIE Nr 141 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-08-01 07:28:31
ZARZĄDZENIE Nr 140 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-07-29 07:46:50
Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-08-01 11:10:46
ZARZĄDZENIE Nr 138 /2011 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-07-21 11:19:27
ZARZĄDZENIE Nr 137 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-07-15 13:02:02
Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora nadzorującego całokształt prac realizacyjnych uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu. 2011-07-18 11:49:13
ZARZĄDZENIE Nr 134 /2011w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-07-12 07:47:03
Zarządzenie Nr 133/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-07-08 11:24:46
Zarządzenie Nr 131 /2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2017 2011-07-06 14:39:09
Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2011-07-06 14:36:53
Zarządzenie Nr 128/11 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. 2011-06-28 07:19:19
ZARZĄDZENIE Nr 127 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-06-20 12:54:12
Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie ustalenia koordynatora nadzorującego wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisje Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. 2011-06-03 13:20:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2011 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych 2011-06-14 14:17:45
Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2011-06-02 09:35:26
Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. 2011-06-02 09:33:54
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/2011 2011-05-27 13:17:09
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 120/2011 2011-05-27 13:06:32
ZARZĄDZENIE Nr 119 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-05-26 08:20:24
Zarządzenie Nr 118/11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Czelinie 2011-06-01 12:27:44
Zarządzenie Nr 117/11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie 2011-06-01 12:12:13
Zarządzenie Nr 116 /11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2011-06-01 12:06:12
Zarządzenie Nr 115/11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zielinie 2011-06-01 12:26:44
Zarządzenie Nr 114/11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego 2011-06-01 12:08:29
Zarządzenie Nr 113 /11 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum 2011-06-01 12:04:54
Zarzadzenie Nr 112/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2011-05-24 14:57:11
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 111/2011 2011-05-26 14:04:58
ZARZĄDZENIE Nr 110 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-05-20 07:38:03
ZARZĄDZENIE Nr 109 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-05-19 13:21:28
ZARZĄDZENIE Nr 108 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-05-19 13:18:00
Zarządzenie Nr 104/11 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011 2011-05-20 08:14:34
ZARZĄDZENIE Nr 103 /2011w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2011-05-06 08:35:50
Zarządzenie Nr 102/11 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2011-05-04 09:57:57
ZARZĄDZENIE Nr 101 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-05-06 08:32:15
ZARZĄDZENIE Nr 100 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-05-06 08:29:27
Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-05-04 11:36:58
Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-05-04 11:41:28
Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Czelinie 2011-05-27 13:03:26
ZARZĄDZENIE Nr 96 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-04-19 08:37:55
ZARZĄDZENIE Nr 94 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2011-04-15 10:19:16
ZARZĄDZENIE Nr 93 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2011-04-12 07:59:00
ZARZĄDZENIE Nr 92 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-04-07 08:48:23
ZARZĄDZENIE Nr 91 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2011-04-07 08:44:54
ZARZĄDZENIE Nr 90/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych należących do Gminy Mieszkowice 2011-04-07 08:42:55
ZARZĄDZENIE Nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania terenu oraz obiektów stanowiących własność Gminy Mieszkowice dla celów reklamowych i informacyjnych 2011-04-07 08:40:55
Zarządzenie Nr 88/11 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2011-05-04 09:55:45
Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-04-20 11:01:45
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. 2011-04-20 10:53:26
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2011-03-25 11:29:31
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-03-25 11:26:48
ZARZĄDZENIE Nr 80 /11 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-03-16 13:52:39
ZARZĄDZENIE Nr 78/11 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2011-03-11 13:10:56
Zarządzenie Nr 79/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego Klubu Piłkarskiego 2011-03-18 08:29:10
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2011-03-25 11:22:48
Zarządzenie nr 71/11 w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2011-03-03 08:02:36
Zarządzenie nr 70/11 w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w Gozdowicach 2011-03-03 07:57:28
Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2011-03-23 10:24:29
Zarządzenie nr 69/11w sprawie wydzierżawienia części kontenera posadowionego w Gozdowicach 2011-03-03 07:55:39
Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowe w Czelinie. 2011-05-27 12:59:17
Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2011-03-10 11:48:51
Zarządzenie nr 64/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok, zmian w planach finansowych 2011-02-24 14:49:43
Zarządzenie nr 56/11 w sprawie wykonania uchwały budżetowej na 2011 rok, ustalenia planów finansowyc 2011-02-23 10:49:49