Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie stypendiów rady miejskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

IV. Debata nad wykazem dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego w I półroczu 2017 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

V. Debata nad utrzymaniem dróg na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ wystąpienie  Burmistrza  Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VI. Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.:

a/ wystąpienie  Burmistrza  Mieszkowic,

b/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ dyskusja.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu „Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie” Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu Gminy Mieszkowice poprzez utworzenie punktu w miejscowości Chojna:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-09-2017 11:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-09-2017 11:27:45