Zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku

Zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.

III. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Troszynie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Młodych Ekologów w Czelinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zielinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Przedstawienie informacji o złożonych przez osoby zobowiązane oświadczeniach majątkowych.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XV. Wolne wnioski i zapytania.

XVI. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 30-10-2017 10:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 30-10-2017 10:16:38