Zarządzenia 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-01-08 08:33:41
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-01-09 10:39:39
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-01-18 14:29:23
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 358 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-07 13:30:44
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice 2018-03-04 09:56:00
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice 2018-02-08 14:18:14
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-08 14:19:27
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w 2018-02-19 10:25:07
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie rozwiązania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie 2018-02-28 22:21:02
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-02 11:31:37
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-09 07:26:45
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-03-28 10:16:34
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku 2018-03-12 10:14:43
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 135, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:48:43
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:46:58
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-04-04 08:13:35
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2018-03-30 10:05:24
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-30 10:06:47
Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-04-12 12:00:49
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2018-04-13 15:42:34
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-04-16 14:55:09
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-04-17 14:03:33