Zarządzenia 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-01-08 08:33:41
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-01-09 10:39:39
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-01-18 14:29:23
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 358 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-07 13:30:44
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice 2018-03-04 09:56:00
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-02-08 14:19:27
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w 2018-02-19 10:25:07
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie rozwiązania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie 2018-02-28 22:21:02
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-02 11:31:37
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-09 07:26:45
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-03-28 10:16:34
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku 2018-03-12 10:14:43
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 135, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:48:43
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-15 10:46:58
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-04-04 08:13:35
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2018-03-30 10:05:24
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-03-30 10:06:47
Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2018-04-12 12:00:49
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2018-04-13 15:42:34
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-04-16 14:55:09
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-04-17 14:03:33
Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-04-27 08:53:51
Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-05-11 09:26:24
Zarządzenie Nr 495/2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-05-15 23:01:36
Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy 2018-05-24 14:48:23
Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-05-26 17:31:46
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-04 13:01:13
Zarządzenie Nr 501/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-06-04 13:02:53
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-12 09:15:11
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-12 09:15:51
Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-06-15 12:45:52
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-06-25 14:15:30
Zarzadzenie Nr 510/2018 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2018-06-25 08:28:58
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2018-06-26 08:21:26
Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-07-11 12:36:14
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 144 w obrębie Kłosów gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-04 08:27:38
Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-06 07:37:33
Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-07-06 07:38:14
Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:14:47
Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:16:10
Zarządzenie Nr 534/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie 2018-09-04 12:19:59
Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-23 13:56:57
Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku 2018-09-04 12:25:11
Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 19_1 w obrębie Sitno gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:27:55
Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie 2018-09-04 12:29:06
Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:30:30
Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-11 09:46:02
Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-04 12:32:31
Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-09-11 09:47:30
Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-09-21 07:28:17
Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Troszynie 2018-09-17 09:43:27
Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 2018-09-26 14:00:47
Zarządzenie Nr 551/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:44:22
Zarządzenie Nr 552/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:45:22
Zarządzenie Nr 553/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:45:54
Zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:46:28
Zarządzenie Nr 555/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-10-04 21:47:02
Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-10-05 20:41:57
Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-10-12 14:12:26
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 2018-10-12 14:13:13
Zarządzenie Nr 566_2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-16 12:18:51
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:04:06
Zarządzenie Nr 568/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:04:33
Zarządzenie Nr 569/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:05:05
Zarządzenie Nr 570/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2018-11-20 00:06:03