Protokoły

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2018 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli dokumentacji w zakresie aplikowania o środki unijne na promocję gminy oraz organizacji imprez gminnych 2018-03-22 11:16:14
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. 2018-02-27 07:23:06
Protokół Nr 62/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 05 lutego 2018 r 2018-06-07 10:07:31
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 26 lutego 2018 roku 2018-03-22 11:10:37
Protokół Nr 64/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 marca 2018 r 2018-05-10 11:57:25
Protokół Nr 65/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 09 kwietnia 2018 r 2018-06-07 10:12:00
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. 2018-06-16 12:11:32
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. 2018-06-16 12:12:56
Protokół Nr 68/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 28 maja 2018 r. 2018-08-02 12:52:02
Protokół Nr 69/2018 z przeprowadzonej kontroli w dniu 04.06.2018 roku w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku 2018-08-13 10:09:04