Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 lipca do 8 września 2011 roku

 

Informacja

 

z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 lipca do 8 września 2011 roku

W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy na 2011 rok - 3 zarządzenia,

2/ układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok - 1 zarządzenie,

3/ określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej,

4/ przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2011 roku,

5/ udzielenia poręczenia spłaty ze środków budżetu gminy kredytu odnawialnego w kwocie 80 000 zł zaciągniętego przez MGOK w Mieszkowicach,

5/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

6/ zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół podstawowych w Mieszkowicach, Zielinie, Czelinie, Troszynie oraz gimnazjum i przedszkola w Mieszkowicach,

7/ ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

8/ wyznaczenia miejsc do plakatowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

9/ zmiany stron umowy dzierżawy/ dotyczy dzierżawy gruntu pod budynek gospodarczy i uprawę warzyw/ - 2 zarządzenia,

10/ wydzierżawienia pod uprawę warzyw nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice położonych w działkach: nr 80, obręb nr 2 miasta Mieszkowice, nr 629/7, nr 629/54 i nr 629/47 obręb nr 6 miasta Mieszkowice,

7/ zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice, położonych:

- w budynku nr 1 przy ul. J. Słowackiego w Mieszkowicach,

- w budynku nr 18 w Starych Łysogórkach / lokal nr 1/ ,

- w obrębie Wierzchlas / budynek mieszkalny/,

- w budynku nr 1A przy ulicy Janusza Korczaka w Mieszkowicach.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy na 2011 rok,

2/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2017,

3/ przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016,

4/ ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice,

5/ warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach,

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych,

7/ realizacji zadania inwestycyjnego przy udziale środków z funduszy unijnych oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-09-2011 12:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:06:28