Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, obr.4 działka nr 29