Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach  ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wyróżnienie Pana Jana Kaczmarka za sukcesy sportowe.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a/ przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Sołtysa Sołectwa Goszków:

a/ przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady  zmieniającej uchwałę w sprawie form dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XIV. Wolne wnioski i zapytania.

      XV. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-10-2018 09:01:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-10-2018 09:01:34