Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 185 /2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok


 

 

 

Zarządzenie Nr 185 /2011

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 18 października 2011 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887oraz § 1 uchwały Nr XLIII/352/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi podmiotami ) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok z organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 20 października 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku.

 

§ 3. Formą konsultacji jest pisemne wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do projektu uchwały.

 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Mieszkowice.

 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „ Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 w terminie określonym w §2 / decyduje data stempla pocztowego/.

 

§ 6. Formularze złożone po terminie, anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Teresa Hryniewicz Kierownik Referatu ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Mieszkowic

 

Andrzej Salwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  Nr /2011

z dnia października 2011  r.

 

 

                                                                                                                                                          

FORMULARZ KONSULTACJI

 

 

Przedmiot konsultacji:

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga:

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Uzasadnienie zmiany:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podmiot zgłaszający uwagi:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 BIP- znowelizowany projekt uchwały w sprawie prorgamu współpracy na 2012 rok.docx (DOCX, 96KB) 2011-10-27 11:12:18 374 razy
2 BIP- uchwała w sprawie prorgamu współpracy na 2012 rok-1.doc (DOC, 10KB) 2011-10-20 08:08:39 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-10-2011 14:51:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Teresa Hryniewicz 27-10-2011 11:12:18