Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kadencja 2018-2023

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.12.2018  poz.5589
 
2 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 02.01.2019 poz. 35
 
3 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.01.2019 poz. 124
 
4 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.01.2019 poz. 513
 
5 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasi Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.01.2019  poz.659
 
6 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.01.2019 poz.761
 
7 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019 poz. 1092
 
8 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019 poz.1093
 
9 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019  poz.1125
 
10 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.02.2019  poz.1094
 
11 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 19.03.2019  poz.1488
 
12 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019  poz.2550
 
13 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2394
 
14 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019 poz.2551
 
15 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.04.2019  poz.2060
 
16 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.05.2019  poz.2549
 
17 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.07.2019 poz. 4000

 
18 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2397
 
19 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022” Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  17.05.2019 poz.2776
 
20 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 30.04.2019  poz.2408
 
21 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  24.04.2019 poz.2276
 
22 Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z  17.05.2019 poz.2764
 
23 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.04.2019 poz.2277
 
24 Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 r. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 12.04.2019 poz.1961
 
25 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 18.06.2019  poz.3354
 
26 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.07.2019  poz.4001
 
27 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.07.2019  poz.3906
 
28 Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.07.2019  poz.3907
 
29 Obwieszczenie 2019-06-13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.07.2019  poz.3696
 
30 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.09.2019 poz.4672
 
31 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019  poz. 5088
 
32 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019  poz. 5089
 
33 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 14.10.2019 poz.5090
 
34 Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zmiany uchwa ły w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.10.2019  poz. 5069
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-11-2018 23:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-10-2019 08:36:56