Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 186/2011 w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie usług o profilu medycznym


Zarządzenie Nr 186/2011

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 18 października 2011 r.

 

w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie usług
o profilu medycznym

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1041, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 216, poz. 1584; z 2007 r. r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 233 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) - zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w najem pomieszczenie nr 6 o powierzchni 17,80 m2 oraz pięć pomieszczeń oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 9 o łącznej powierzchni użytkowej 44,51 m2 przeznaczonych do wspólnego użytkowania w udziale ? wraz z pozostałymi najemcami lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w działce nr 200 w obrębie Zielin
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym.

 

 

§ 2

Ustalam następujący tryb i warunki najmu pomieszczeń o których mowa w § 1:

 

1) okres zawarcia umowy najmu

do 31 grudnia 2012 r.

2) wysokość czynszu najmu
w skali miesięcznej

 

 

122,52 zł + podatek VAT

Czynsz nie obejmuje opłat za media
do zapłaty których najemca będzie zobowiązany na podstawie umowy najmu określającej szczegółowy sposób rozliczeń z tego tytułu.

 

 

 

3) zasady aktualizacji stawek czynszu najmu

 

stawka czynszu może być przez
wynajmującego podwyższana
nie częściej niż raz w roku
o współczynnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni

 

 

4) tryb wyłonienia najemcy

tryb bezprzetargowy, jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna oferta

 

 

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Działalności Gospodarczej.

 

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kwota czynszu nie obejmuje opłat za media, za które Dzierżawca płacił będzie

odrębnie

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 24-10-2011 14:54:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 24-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 25-10-2011 08:29:03