Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego 2019-01-03 11:43:26
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku 2019-01-07 20:57:31
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 2019-01-16 21:33:13
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-01-22 09:50:02
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2019-01-29 10:03:47
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2019-02-07 07:41:42
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-07 13:06:35
Zarządzenie Nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2019-02-04 15:00:22
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-07 23:04:47
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-08 12:27:01
Zarządzenie nr 14/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2019-02-15 21:57:53
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:01:34
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:09:06
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:19:03
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-15 22:20:44
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-15 22:24:43
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-02-15 22:26:57
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-02 19:25:37
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-11 07:54:09
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-03-11 07:55:01
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku 2019-03-11 13:30:20
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:06:21
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 410 2019-04-02 21:07:25
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:10:07
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-02 21:11:07
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2019-04-17 08:12:51
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2019-04-12 15:33:11
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie 2019-04-12 15:31:16
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-15 08:11:28
Zarządzenie Nr 35/019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-04-15 08:12:20
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2019-04-17 08:08:53
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-04-18 09:54:25
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-05-07 12:51:43
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-05-09 12:37:02
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:56:40
Zarządzenie Nr 49/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2019-06-04 07:33:54
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-06-05 09:17:44
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-06-11 08:32:23
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-06-11 08:33:17
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-06-18 14:26:14
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2019-07-01 08:27:52
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2019-07-04 09:47:43