Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Znak: GP.7322-1/2010                                                                   Mieszkowice, 03.01.2012 r

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa
gm. Mieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.), a także uchwały Nr XXXVI/292/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice, podaję do publicznej wiadomości informację o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa gm. Mieszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 stycznia 2012 r.  do  15 lutego 2012 r  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1 74-505 Mieszkowice(II piętro) pokój nr 22, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2012 r. o godz. 13.00 w sali narad (II piętro pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mieszkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia                  07 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Burmistrza Mieszkowic w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@mieszkowice.pl,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca 2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mieszkowic.

 

                                                                               BURMISTRZ MIESZKOWIC

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o drugim wylozeniu popr. 03.01.2011.doc (DOC, 15KB) 2012-01-05 11:51:31 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 05-01-2012 11:51:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-03-2015 13:52:26