Zarządzenia 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 403/2012 w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w 2012 r. 2013-01-07 11:11:14
Zarządzenie Nr 402/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach 2013-01-11 08:32:30
Zarządzenie Nr 401/2012 w sprawie przeprowadznia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w 2012 roku. 2013-01-11 13:52:04
Zarządzenie Nr 400/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2012 rok 2013-01-02 14:20:44
ZARZĄDZENIE Nr 398 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2012-12-21 07:42:34
Zarządzenie Nr 397/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach 2012-12-13 11:03:55
ZARZĄDZENIE NR 396/2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2012-12-13 11:12:17
Zarządzenie Nr 385/2012 w sprawie powołania komisji wyceny muzealiów znajdujących się w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach 2013-01-11 08:38:00
Zarządzenie Nr 394/2012 Burmistrza Mieszkowicz dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniemna prowadzenie działalności o charakterze medycznym stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice 2012-12-07 10:05:49
ZARZĄDZENIE Nr 393 /2012 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2012-12-06 08:10:15
Zarządzenie Nr 392 /2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy 2012-12-13 11:08:53
ZARZĄDZENIE Nr 391 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-11-28 07:22:09
ZARZĄDZENIE Nr 390 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-11-28 07:19:12
ZARZĄDZENIE NR 388/2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2012-11-22 12:26:06
Zarzadzenie Nr 387/2012 Burmistrza Mieszkowicz dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2012-11-19 13:59:55
ZARZĄDZENIE Nr 386 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-11-15 09:28:11
Zarządzenie Nr 376/2012 w spawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Mieszkowice 2012-10-30 11:06:31
Zarządzenie Nr 375/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-10-26 13:36:06
Zarządzenie Nr 374/2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2012-10-25 09:41:25
ZARZĄDZENIE Nr 373 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-10-22 07:13:39
Zarządzenie Burmistrza Nr 372/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-10-19 11:15:13
ZARZĄDZENIE Nr 371 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-10-17 14:03:27
Zarządzenie Burmistrza Nr 369/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-10-17 10:28:37
Zarządzenie Burmistrza Nr 370/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-10-17 10:34:05
ZARZĄDZENIE NR 365/2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2012-10-11 09:48:08
ZARZĄDZENIE Nr 364 /2012 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2012-10-10 13:21:12
Zarządzenie Nr 356/2012 Burmistrza Mieszkoiwc z dnia 02 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2012-10-03 14:02:57
Zarządzenie Nr 355/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych nieruchomości zabudowanej w obiekcie muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach 2013-01-11 08:34:22
Zarządzenie Nr 354/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej eksponatów i pamiątek w obiekcie muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach 2013-01-11 08:30:23
Zarządzenie Nr 352/2012 w sprawie zmian budżetu gminy, układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice. 2012-10-09 10:24:05
Zarządzenie Nr 351/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2012-10-09 10:36:49
Zarządzenie Nr 350/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok. 2012-10-09 10:33:36
ZARZĄDZENIE Nr 349 /2012 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. 2012-09-18 10:57:51
Zarządzenie Nr 348/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiazaniach dłużnika. 2012-09-17 08:23:18
Zarządzenie Nr 347/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 13 września 2012 r.w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym 2012-09-14 14:34:57
Zarządzenie Nr 345/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-09-07 09:37:10
Zarządzenie Nr 344/2012 w sprawie zmian budżetu gminy,układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice. 2012-09-03 13:04:59
Zarządzenie Nr 342/2012 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 2012-09-04 07:24:23
ZARZĄDZENIE Nr 341 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-09-03 07:27:42
ZARZĄDZENIE Nr 340 /2012 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-09-03 07:15:33
ZARZĄDZENIE Nr 337/2012 w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych. 2012-08-28 11:15:14
Zarządzenie Nr 336/12 w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. 2012-08-29 09:59:16
ZARZĄDZENIE Nr 334 /2012 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-08-10 07:14:07
Zarządzenie Nr 333 /2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2012-08-09 09:13:09
Zarządzenie Burmistrza Nr 332/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-08-09 10:31:41
ZARZĄDZENIE Nr 331 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-08-06 08:32:33
Zarządzenie Burmistrza Nr 330/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-08-09 10:19:35
Zarządzenie Nr 329/2012 w sprawie zmian budżetu gminy, układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2012-08-03 14:48:46
ZARZĄDZENIE Nr 328 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-07-19 07:25:33
Zarządzenie Nr 327/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-07-18 09:14:26
Zarządzenie nr 326/2012 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej,położonej w działce nr 390 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-07-16 08:44:01
ZARZĄDZENIE Nr 325 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-07-12 13:26:45
Zarządzenie Nr 322/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania monitorów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach. 2012-07-19 13:26:39
Zarządzenie Nr 321/2012 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 2012-07-12 14:14:07
Zarządzenie Nr 319/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012-07-02 12:56:03
Zarządzenie Nr 318/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok 2012-07-02 10:01:30
Zarządzenie Nr 317/2012 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2011 rok 2012-07-02 08:09:39
Zarządzenie Nr 316/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2012-07-02 08:07:48
Zarządzenie Nr 315/2012 w sprawie opłaty za dodatkowy koszt związny ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznego przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku. 2012-07-02 08:48:03
Zarządzenie Nr 314/2012 w sprawie okreslenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2012-07-02 08:40:27
Zarządzenie Nr 313/ 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice 2012-06-28 09:46:51
Zarządzenie Nr 311/2012 Burmistrza w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-06-25 09:48:15
Zarządzenie Burmistrza Nr 310/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-06-25 09:34:24
Zarządzenie Nr 308/2012 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zasad udzielania zaliczek pracownikom jednostek organizacyjnych. 2012-06-28 09:39:26
ZARZĄDZENIE Nr 307 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-06-15 10:31:38
Zarządzenie Nr 306/2012 Burmistrza Mieszkowic z dn. 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-06-14 13:03:52
ZARZĄDZENIE NR 305/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na 2012 rok. 2012-06-15 07:26:48
Zarządzenie Nr 303/2012 Burmistrza w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych - dokument stracił ważność 2012-06-05 09:46:33
Zarządzenie Nr 302/2012 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz zmian w planach finansowych na 2012 rok jednostek organizacyjnych gminy. 2012-06-14 14:24:54
Zarządzenie Nr 301/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok. 2012-06-14 14:22:47
Zarządzenie Nr 300/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice. 2012-05-30 14:33:44
ZARZĄDZENIE NR 298/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji projektu systemowego indywidualizacji nauczania Rozwijanie przez wspomaganie. 2012-05-21 11:09:50
ZARZĄDZENIE Nr 297/2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:47:22
Zarządzenie nr 296/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:00:03
ZARZĄDZENIE NR 294/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok. 2012-05-30 14:40:09
Zarządzenie Nr 293/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Urzędu Miejskiego 2012-05-09 11:51:47
Zarządzenie Nr 291/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2012-04-20 10:53:39
ZARZĄDZENIE Nr 289 /2012 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2012-04-10 12:47:49
Zarządzenie Nr 286/2012 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2012-04-02 12:34:42
ZARZĄDZENIE Nr 285 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-04-02 13:28:18
Zarządzenie Nr 284/2012 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2012 jednostek organizacyjnych gminy 2012-05-30 14:36:03
Zarządzenie Nr 278/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok 2012-04-02 12:34:28
Zarządzenie Nr 276/2012 Burmistzra Mieszkowic z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skałd mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2012-03-29 09:11:00
ZARZĄDZENIE Nr 275/2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-03-20 11:34:42
Zarządzenie nr 272/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy - dokument stracił ważność 2012-03-16 14:43:46
ZARZĄDZENIE Nr 271/2012 Burmistrza Mieszkowic w sparwie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkalniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2012-03-16 08:29:13
Zarządzenie Nr 270/2012 w sprawie sprawozdania końcowego LZS "Zieloni Zielin" w Zielinie 2012-03-16 08:55:29
Zarządzenie Nr 269/2012 w sprawie sprawozdania końcowego LZS "Zjednoczeni" w Kurzycku z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fiozycznej w 2011 r. 2012-03-16 08:49:39
Zarządzenie Nr 268/2012 w sprawie sprawozdania koncowego KP "Odra" w Czelinie z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2012-03-14 13:52:09
ZARZĄDZENIE Nr 265 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-03-07 11:22:22
Zarządzenie Nr 263/2012 w sprawie przyjecia sprawozdania końcowego LKS "Mieszko" z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2012-03-14 13:44:51
Zarządzenie Nr 262/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2012 jednostek organizacyjnych Gminy 2012-03-07 11:23:01
ZARZĄDZENIE Nr 260 /2012 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice . 2012-02-24 12:05:06
Zarzadzenie 259/2012 zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2012-02-21 11:46:16
Zarządzenie Nr 258/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego Mieszkowickiego Stowarzyszenia Abstynenta "Krokus" z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2011 roku. 2012-02-24 07:51:16
Zarządzenie Nr 257/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego LKS "Mieszko" w Mieszkowicach z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. 2012-02-24 07:50:39
Zarządzenie Nr 256/2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2012-02-20 14:41:11
Zarządzenie Nr 255/2012 Zarządzenie Nr 255/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2012-02-20 14:40:13
Zarządzenie Nr 254/2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2012-02-20 14:38:25
Zarządzenie Nr 253/2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2012-02-20 14:37:46
Zarządzenie Nr 252/2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2012-02-20 14:37:13
Zarządzenie Nr 251/2012 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2012-02-20 14:36:38
Zarządzenie Nr 250 /2012 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2012-02-17 13:53:42
Zarządzenie Nr 249/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2012 2012-02-16 14:13:33
Zarządzenie Nr 248/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-02-17 13:54:57
Zarządzenie Nr 247/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-02-15 07:47:03
ZARZĄDZENIE NR 246/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice 2012-03-06 14:41:26
ZARZĄDZENIE NR 246/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice 2012-03-06 14:44:13
Zarządzenie Nr 246/2012w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2012-02-15 07:35:17
Zarządzenie Nr 245/2012 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie 2012-02-13 13:34:59
Zarządzenie Nr 244/2012 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zielinie 2012-02-13 13:32:26
Zarządzenie Nr 243/2012 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum 2012-02-13 13:29:44
ZARZĄDZENIE Nr 242 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-02-09 09:48:27
Zarządzenie Nr 241/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego nr 1A znajdującego się w budynku przy Placu Wolności nr 7 w Mieszkowicach 2012-02-09 09:36:09
ZARZĄDZENIE Nr 239 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-02-03 11:07:56
Zarządzenie Nr 237/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-02-17 13:57:17
ZARZĄDZENIE Nr 236 /2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-01-30 10:43:35
Zarządzenie 235/2012 zmieniajace zarządzenie w sprawie okreslenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy oraz jej koordynacji. 2012-01-23 13:17:26
Zarządzenie Nr 234/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-02-17 13:58:31
Zarządzenie Nr 233/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok. 2012-04-02 12:42:12
Zarządzenie Nr 232/2012 w sprawie wyboru banku do obsługi rachunków rozliczeniowych Gminy. 2012-02-17 13:26:18
Zarządzenie Nr 231/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach. 2012-01-23 13:13:57
Zarządzenie Nr 230/2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice w 2012 roku. 2012-01-13 12:07:41
Zarządzenie Nr 229/2012 zmieniajace zarządzenie w sprawie zasad powoływania i regulaminu pracy Komisji konkursowej do opiniwania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice. 2012-01-13 12:28:35
ZARZĄDZENIE Nr 227/2012 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. 2012-01-10 12:34:42
ZARZĄDZENIE Nr 226 /2012 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2012-01-09 14:29:12
Zarządzenie Burmistrza Nr 177/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2012-03-22 10:42:07