Wniosek Sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu Sołeckiego

                                                                                                                                         ……………………., dnia ………………….


                                                                         B u r m i s t r z   M i e s z k o w i c


                                                                                           WNIOSEK

                                           SOŁECTWA …………………..W SPRAWIE PRZEZNACZENIA
                                                  ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 20… ROK        Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420/ wnosi się o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok poniższych przedsięwzięć, które realizowane będą na terenie Sołectwa …………………… w 20… roku w ramach środków przypadających sołectwu  
z wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego:


PRZEDSIĘWZIĘCIE   I

NAZWA -  ……………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………....

Opis- ( …………………………………………………………………………………………

          .……………………………………………………………………………………….…

          ………………………………………………………………………………………… ).

Planowane koszty realizacji:
(zakup materiałów, robocizny)

1/ ………………………………………..……………………….… - ………..……….…. zł,

2/ ……………………………………………………...…………… - …………………… zł,

3/………………………...…………………………………………. - …………………….zł.            
Łączna wartość realizacji przedsięwzięcia I               ……………………… zł.

Uzasadnienie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji:
(zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz ze strategią rozwoju gminy,
służące poprawie warunków życia)

……………………………………………………………………………………. ..………..

………………………………………………………………………………………………..PRZEDSIĘWZIĘCIE   II


NAZWA -  ……………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………....

Opis- ( …………………………………………………………………………………………

          .……………………………………………………………………………………….…

          ………………………………………………………………………………………… ).


Planowane koszty realizacji:
(zakup materiałów, robocizny)

1/ ………………………………………..……………………….… - ………..……….…. zł,

2/ ……………………………………………………...…………… - …………………… zł,

3/………………………...…………………………………………. - …………………….zł.            
Łączna wartość realizacji przedsięwzięcia II               ……………………… zł.Uzasadnienie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji:
(zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz ze strategią rozwoju gminy,
służące poprawie warunków życia)

……………………………………………………………………………………. ..………..

………………………………………………………………………………………………..PRZEDSIĘWZIĘCIE   III


NAZWA -  ……………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………....

Opis- ( …………………………………………………………………………………………

          .……………………………………………………………………………………….…

          ………………………………………………………………………………………… ).


Planowane koszty realizacji:
(zakup materiałów, robocizny)

1/ ………………………………………..……………………….… - ………..……….…. zł,

2/ ……………………………………………………...…………… - …………………… zł,

3/………………………...…………………………………………. - …………………….zł.            
Łączna wartość realizacji przedsięwzięcia III               ……………………… zł.Uzasadnienie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji:
(zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz ze strategią rozwoju gminy,
służące poprawie warunków życia)

……………………………………………………………………………………. ..………..

………………………………………………………………………………………………..


ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.    NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA    KOSZT REALIZACJI
I        
II        
III        
RAZEM    
Szacowane łączne wydatki funduszu sołeckiego związane z realizacją przedsięwzięć
wyniosą ………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………. ).


                                                                                                                                                         Sołtys Sołectwa
Załączniki:
1. Kopia protokołu zebrania wiejskiego z dnia ……..……………
2. Kopia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa ……………….…. z dnia ……….……….  
w sprawie wniosku Sołtysa Sołectwa ……….………..dotyczącego przeznaczenia środków funduszu soleckiego na 20… rok.
3. Kopia listy obecności mieszkańców na Zebraniu Wiejskim Sołectwa  …………..…

Załączniki do pobrania

1 WZÓR WNIOSKU sołectwa do funduszu sołeckiego.doc (DOC, 42KB) 2012-01-12 07:56:35 618 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 12-01-2012 07:56:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 11:15:19