Zapraszam ma obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 marca 2012 roku o godzinie 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. T. Kościuszki nr 48

        Zapraszam ma obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 marca 2012 roku  o godzinie 15.00w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Mieszkowicach, ul. T. Kościuszki nr 48,  z następującym porządkiem obrad:

I.                    Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II.                 Interpelacje radnych.

III.               Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

IV.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn
z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

V.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

VIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjecie uchwały.

IX.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

X.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie opracowania lokalnego Planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XI.              Rozpatrzenie informacji - prognozy potrzeb inwestycyjno - modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych  w Gminie Mieszkowice na lata     2012-2018:

            a/ wystąpienie Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.                           

                w  Mieszkowicach,

            b/ dyskusja.

XII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIV.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XV.           Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVI.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania  koryta rzeki Odry:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVII.      Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XVIII.    Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XIX.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XX.           Ustanowienie uchwały rady w sprawie wystąpienia ze Związku Miasta Polskich:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XXI.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjecie uchwały.

XXII.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XXIII.    Wolne wnioski i zapytania.

XXIV.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2012 08:12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-03-2012 09:11:27