Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

projekt uchwały Nr XVI/2012 w sprawie opracowania lokalnego Planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice.

 

Uchwała Nr XVI/        /2012

 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 22 marca 2012 r.

 

w sprawie opracowania lokalnego Planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U.  z 2002 r.         Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725;  z 2004 r. Nr 102, poz. 155, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1041, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128      i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458;  z  2009 r. Nr 52, poz. 420   i Nr 157, poz. 1241;  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;  z 2011 r.  Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 177, Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281/ Rada Miejska    w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się  do opracowania Planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice
w miejscowościach: Stare Łysogórki, Gozdowice, Czelin.

 

§ 2. Celem opracowania jest: poprawa stanu technicznego obiektów muzealnych, podniesienie jakości i atrakcyjności ekspozycji zbiorów, umożliwienie spełniania funkcji edukacyjno- poznawczych, sposoby wykorzystania walorów turystycznych miejsc historycznych.

 

§ 3. Termin opracowania Planu rewitalizacji określa się do dnia 31.08.2012 r.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. W sprawie opracowania lokalnego planu rewitalizacji obejmującego Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice

 

    Rejon Pamięci Narodowej na obszarze Gminy Mieszkowice obejmujący miejscowości: Stare Łysogórki, Gozdowice, Czelin jest jedną z najbardziej znaczących i znanych wizytówek gminy. Jest miejscem cyklicznych uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym i historycznym, rangi wojewódzkiej.
W Rejonie Pamięci znajdują się następujące obiekty: Cmentarz Wojenny „Siekierkowski” w Starych Łysogórkach (nazwa wymaga ujednolicenia formalnego), Muzeum Pamiątek  I. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach i Muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, w których zgromadzono eksponaty z okresu styczeń-maj 1945 r. kiedy to w tym rejonie miały miejsce ciężkie walki towarzyszące forsowaniu Odry, poprzedzające szturm na Berlin.  Przed budynkiem muzeum w Starych Łysogórkach został ustawiony jako pomnik czołg ciężki typu IS-2. Ponadto w Rejonie Pamięci znajdują się pomniki: w Czelinie obelisk upamiętniający wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego, w Gozdowicach Pomnik Sapera, na cmentarzu  w Starych Łysogórkach Pomnik Matki z dzieckiem i obelisk z mieczami grunwaldzkimi oraz duży metalowy krzyż. Miejsca odwiedzane przez turystów to także: Stanowisko dowodzenia z czasu forsowania Odry i Kamienna Ściana Pamięci w rejonie Gozdowic. Są też liczne tablice informacyjno-edukacyjne oraz kamienne tablice pamiątkowe.

    Obiekty znajdujące się w Rejonie Pamięci Narodowej przedstawiające bogate wartości historyczne i posiadające atrakcyjne walory architektoniczne, edukacyjno-poznawcze, itp.

    W najgorszym stanie obecnie znajduje się budynek Muzeum Sapera w Gozdowicach, w którym zgromadzonym eksponatom, posiadającym niejednokrotnie znaczną wartość historyczną, zagraża nieodwracalne w skutkach zniszczenie. Jest to spowodowane przede wszystkim: brakiem ogrzewania pomieszczeń muzealnych przez okres 6 miesięcy w roku, od października do końca marca, znacznej degradacji pokrycia dachowego, braku orynnowania, powodującego stałe zalewanie poddasza i przenikanie wilgoci do ścian oraz stropów.

    Zarówno muzeum w Gozdowicach, jak również w Starych Łysogórkach, wymagają aktualizacji oraz fachowej inwentaryzacji zbiorów, koniecznego uzupełnienia niekompletnych ekspozycji (np. kopia Aktu Czelińskiego z 27 lutego 1945 r., oryginalne mapy obrazujące przeprawy i forsowanie Odry, elementy umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojsk saperskich).

     Teren przy pierwszym słupie granicznym w Czelinie, planowany do zagospodarowania w ramach projektu PROW, wymaga w pierwszej kolejności odwodnienia, poprzez udrożnienie istniejącej, lecz zdewastowanej kanalizacji burzowej. Konieczne jest ustawienie odnowionego pierwszego pomnika
z 1960 r. symbolizującego pierwszy słup graniczny, który przez 50 lat (od 1968 roku) leżał w okolicznych zaroślach, a także umieszczenie stosownej tablicy informacyjnej. Ponadto należy zaplanować do wykonania w drugim etapie zagospodarowania terenu dalsze prace i umieszczenie tych elementów projektu, które nie zostały uwzględnione w specyfikacji wykonawczej w etapie pierwszym.

    Ze względu na obowiązek skutecznego zabezpieczenia pamiątek historycznych przed dalszą degradacją i niszczeniem, a także z uwagi na pamięć o tysiącach żołnierzy, którzy na Tej Ziemi oddali swe życie, na należny szacunek wszystkim, którzy bohatersko walczyli o Polskę, należy podjąć działania w celu poprawy stanu technicznego i spowodowanie właściwej funkcjonalności tych obiektów.

    Konkretną pomoc w realizacji projektu rewitalizacji Mieszkowickiego Rejonu Pamięci Narodowej zadeklarowały już następujące podmioty i instytucje:

1.      Urząd Marszałkowski w Szczecinie

2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

3. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

4. Szefostwo Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego w Warszawie

 

Skutki finansowe uchwały– z uwagi na istniejące szczegółowe opracowanie planu rewitalizacji obiektów muzealnych sporządzone przez zespół pod kierunkiem Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu przy pierwszym słupie granicznym, nie przewiduje się konieczności ponoszenia wydatków związanych z opracowaniem planu rewitalizacji Mieszkowickiego Rejonu Pamięci Narodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012 07:20:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012 13:12:50