projekt uchwały Nr XVI/2012 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

 

Uchwała Nr  XVI/           /2012

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia             marca 2012 r.

 

w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

                                   

                        Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;   z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458;  z  2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281/ Rada Miejska w Mieszkowicach  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Popiera się działania  Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zawarte w Uchwale  Nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego  z dnia 29 września  2011 roku w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały rady w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

            Starosta Powiatu w Kędzierzynie - Koźlu wystosował pisma do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenach nadodrzańskich o poparcie apelu  o pilne opracowanie, przyjęcie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry na całej jej długości od jej górnego biegu na granicy  południowej aż po ujście rzeki. 

Apel skierowany został do Premiera i członków rządu RP przez radnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski jest jednym, z wielu powiatów poszkodowanych przez powódź w roku 2010 i nadal boryka się z usuwaniem jej przeogromnych skutków.

W związku z tym , iż znaczna część terenu gminy położona jest wzdłuż rzeki Odry  poprucie działań Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest uzasadnione. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012 13:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-03-2012 13:12:02