Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półroczu 2011 roku

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej pracowała na podstawie uchwalonego planu pracy Rady Miejskiej w Mieszkowicach oraz opracowanego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2011 rok.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń, na których to wypracowała 55 opinii do projektów uchwał rady, dotyczących miedzy innymi:

      -    uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok oraz zmiany,

      -    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2011-2017

            oraz zmiany, 

-          sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok,

-          funduszu sołeckiego,

-          udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji,

-          zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  na lata 2007-2013 oraz sprawozdania          z jego realizacji,

-          ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,

-          ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej,

-          ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice.

-          nadania nazwy urzędowej nowoprojektowanej ulicy w mieście Mieszkowice,

-          planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice,

-          przejęcia przez gminę nieruchomości gruntowych,

-          zasad gospodarki nieruchomościami, 

-          wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic,

-          ekwiwalentu pieniężnego  dla członków ochotniczych straży pożarnych,

-          regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli,

-          Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          na 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania  programu  za 2010 rok,
-          programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania programu  za 2010 rok,

     -      porozumień na realizację zadań inwestycyjnych,

     -      skarg złożonych  na działalność  Burmistrza Mieszkowic.

Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła  91,25 %.

Ponadto komisja odbyła posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy komisji na których to rozpatrzyła informacje:

1/ Dyrektora Zespołu Obsługi szkół w Mieszkowicach w sprawie:

a/ wynagradzania pracowników niepedagogicznych – regulamin wynagradzania oraz analiza budżetu placówek oświatowych na 2010 i 2011 rok,

b/ realizacji inwestycji , remontów w szkołach w 2010 roku i potrzeb na 2011 rok,

2/ dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum oraz MGOK w Mieszkowicach w sprawie organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,

3/ realizacji zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w 2010 roku i styczniu 2011 roku,

4/ działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok

5/ funkcjonowania Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Mieszkowice- planowane badania profilaktyczne,

6/ profilaktyki w szkołach,

7/ działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Mieszkowice,

8/ podejmowanych działań w celu dokończenia budowy boiska ‘ Orlik 2012”.

Komisja Rozpatrzyła pisma  w sprawie :

1/  podjęcia na sesji problematyki związanej z potęgującą się skalą bezdomności psów i kotów w Gminie Mieszkowice,

2/ przekazania z budżetu gminy środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Placówki Straży Granicznej w Szczecinie,  

3/ sfinansowania 2 szt. latarek policyjnych / sygnalizacyjnych/ dla Komisariatu Policji w Chojnie,

4/ koncepcji dalszego funkcjonowania dzierżawionego obiektu przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach, 

Zgłaszane na posiedzeniach komisji wnioski dotyczyły między innymi:

1/ utrzymania czystości i poprawy  estetyki miasta,

2/ tablic ogłoszeniowych,  

3/ zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych,

4/ prześwietlenia drzew /ciecie gałęzi/ i krzewów na cmentarzu komunalnym  oraz  w ulicy Dworcowej w Mieszkowicach,

5/ remontów nawierzchni dróg,  

6/  ograniczenia prędkości na terenie Mieszkowic,

7/ oznakowania ulic w mieście,

8/ zakazu parkowania samochodów przy ul. Rycerskiej w Mieszkowicach,

9/ zamontowania barierek zabezpieczających przy wiadukcie w ul. Poniatowskiego w Mieszkowicach,

10/ budowy punktów świetlnych,

11/ zwiększenia połączeń autobusowych.  

 

Mieszkowice, dnia  6 września 2011 roku                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                                                          Bożena Dorywalska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2012 10:00:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2014 12:38:13