Zapraszamy na obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19

 

 Zapraszamy na obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2012 roku  o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I.                    Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II.                 Interpelacje radnych. 

III.               Wręczenie nagród finalistom konkursów przedmiotowych.  

IV.              Debata na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice: 

            a/ wystąpienie Starosty Gryfińskiego,

            b/ dyskusja,

V.                 Debata nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mieszkowicach:

            a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

            b/ dyskusja,

VI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie przedstawienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do konsultacji zebraniu wiejskiemu Sołectwa Plany:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

VII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa Gmina Mieszkowice:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

VIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

IX.              Ustanowienie uchwały rady  w sprawie zaciągnięcia pożyczki:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

X.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

XI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

XII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie  realizacji strategii Gminy Mieszkowice na lata 2003-2015:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

XIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie  przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry:

            a/ opinie komisji,

            b/ dyskusja,

            c/ podjęcie uchwały. 

XIV.         Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XV.           Wolne wnioski i zapytania.

XVI.         Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 24-04-2012 08:24:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 24-04-2012 08:25:19