Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice

Gmina Mieszkowice od stycznia br. realizuje projekt pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/8/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Obecnie trwają prace nad diagnozą powalającą na zdefiniowaniu obszaru zdegradowanego i określeniem obszaru, w którym zostaną zaprogramowane działania rewitalizacyjne. 

Kluczowym elementem powstawania tego Programu jest udział mieszkańców w wypracowywaniu jego zapisów. W ramach uspołeczniania Programu przewidziany jest szereg narzędzi zapewniających mieszkańcom Mieszkowic możliwość udziału, prezentowania swoich koncepcji i partycypacji.

Pierwsze spotkanie odbyło się 17 marca br. w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Osoby w nich uczestniczące zostały zapoznane z tematem rewitalizacji i działaniami jakie będą prowadzone przez Gminę Mieszkowice w najbliższych miesiącach.

O wszelkich spotkaniach, przebiegu procesu i konsultacjach społecznych będziemy informować Państwa na bieżąco.

FOTORELACJA

 


 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Mieszkowice,

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Miasta i Gminy opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad tym Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. Zależy nam na Państwa opinii na temat miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz ustalenia, które  zjawiska wywołują problemy w tych obszarach. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Ankieta Online

 


 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące  projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice ”

- dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w piątek, 07 kwietnia 2017 r. W godz. 10:00-12.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury Mieszkowicach.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Mieszkowice, mieszkańców gminy Mieszkowice i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Mieszkowice.

Zasadniczym celem opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu.

Rewitalizacja wpływa na stworzenie nowych miejsc pracy, podejmowanie działań dążących do ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizację mieszkańców, a także realizację remontów i konserwacji miejsc służących lokalnej społeczności.

Kluczowym elementem przy opracowywaniu Naszego Programu Rewitalizacji jest włączenie do działań zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, że w godzinach 12:00- 16:00 przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 31-03-2017 13:12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ruchniak 31-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 05-04-2017 12:39:30