Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 października 2014 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48.

Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 października 2014 roku o godzinie 15.00
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

               d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.      

II. Interpelacje radnych.

III. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym  wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie opłaty od posiadania psów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

        IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza    

        Mieszkowic:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/podjęcie uchwały.

X. Debata w sprawie realizacji wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach za I półrocze 2014 roku:

- dyskusja.

       XI. Debata w sprawie sprawozdań z pracy komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach za               

       I   półrocze 2014 roku:

       - dyskusja.

XII. Odpowiedzi na interpelacje.

XIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIV. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-10-2014 22:16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 27-10-2014 22:16:23