Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Mieszkowice

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kopalni Gazu „ZIELIN”, Gmina Mieszkowice zatwierdzony Uchwałą  Nr XIV/14/95 Rady Miasta i Gminy  w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 1995 roku, publikacja Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 9, poz. 109 z dnia 1 września 1995 roku

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gozdowice – zatwierdzony Uchwałą Nr XLV(388)98 Rady Miejskiej w  Mieszkowicach z dnia 18 czerwca 1998 roku, opublikowany w Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 20, poz. 156

3. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mieszkowice obejmującego tereny rolne w rejonie ulic Chojeńskiej  i Bolesława Chrobrego – zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/364/98 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 kwietnia 1998 roku, publikacja Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 15, poz. 101 z dnia 01.07.1998r.; zmieniony Uchwałą  Nr XXI/151/04 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 lipca 2004 roku, publikacja Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1264, z dnia 13 września 2004 roku

4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Łysogórki – zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI(197)04 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku, opublikowany w Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 479, z dnia 15 marca 2005 roku

5. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn – zatwierdzony Uchwałą Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia  26 marca 2007 roku, opublikowany w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 52, poz. 803, z dnia 4 maja 2007roku

6. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Kamionka i Wierzchlas – zatwierdzony uchwałą Nr XX(158)08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008 roku, publikacja Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76 poz. 1667, z dnia 29 sierpnia 2008 roku

7. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 225/2, 322, 323 w obrębie Kurzycko Gmina Mieszkowice– zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/296/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 marca 2010 roku, publikacja Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36 poz. 762, z dnia 14 maja 2010 roku

8. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice  w obrębach Sitno i Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania – zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 roku, publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 13 kwietnia 2012 r., poz. 833

9. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa Gmina Mieszkowice – zatwierdzony uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku, publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2012 r., poz. 1342

10. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice – zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 roku, publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2013 r., poz. 3713

11. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice  w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Zielin” – zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/294/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 lutego 2014 roku, publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2014 r., poz. 1259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 26-09-2016 09:24:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 26-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 26-09-2016 09:24:21