Ogłoszenie Burmistrza Mieszkowic

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011r.), tj:
1. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji
w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
3. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa
w ust. 2, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
4. Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach:
    1)    jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
    2)    drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

W związku z powyższym przypominam o obowiązku sporządzenia corocznej Informacji
o wyrobach zawierających azbest i dostarczenia jej do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach
w  terminie do 31 stycznia. Druk załącznika nr 3 do ww. Rozporządzenia (Informacja
 o wyrobach zawierających azbest) dostępny jest:
•    na stronie internetowej: www.mieszkowice.pl
•    w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice (II piętro pok. Nr 22)
•    u sołtysów. 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik informacja_zał_3.doc 2012-01-03 13:48:38 pobrano 644 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 03-01-2012 13:48:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 11:23:23