Mapa serwisu

Gmina Mieszkowice

|---Dane teleadresowe

|---Ochrona Danych Osobowych - RODO

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Prawo lokalne

|---Statut Gminy Mieszkowice

|---Uchwały Rady Miejskiej - archiwum

      |---Uchwały podjęte przez Radę Miejską

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2014 r.

                        |---XLIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XLI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2013 r.

                        |---XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2012 r.

                        |---XXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |--- XXII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Uchwały Rady Miejskiej za 2011 r.

                        |---Sesja Rady Nr. V

                        |---Sesja Rady Nr. VI

                        |---Sesja Rady Nr. VII

                        |---Sesja Rady Nr. VIII

                        |---Sesja Rady Nr XIV

                        |---Sesja Rady Nr XIII

                        |---Sesja Rady Nr XII

                        |---Sesja Rady Nr XI

                        |---Sesja rady Nr X

                        |---Sesja Rady Nr IX

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2018 r.

                        |---Sesja Nr XXXVI

                        |---Sesja XXXV

                        |---Sesja XXXIV

                        |---Sesja XXXIII

                        |---Sesja XXXII

                        |---Sesja XXXI

                        |---Sesja XXX

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2017 r.

                        |---Sesja XXIX

                        |---Sesja XXVIII

                        |---Sesja XXVII

                        |---Sesja XXVI

                        |---Sesja XXV

                        |---Sesja XXIV

                        |---Sesja XXIII

                        |---Sesja XXII

                        |---Sesja XXI

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2016 r.

                        |---XX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XIX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2015 r.

                        |---I Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

      |---Projekty uchwały Rady Miejskiej

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2014 r.

                        |---Kadencja 2014-2018

                              |---III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XLIV sesja

                        |---XLIII sesja

                        |---XLII sesja

                        |---XL sesja

                        |---XXXIX sesja

                        |---XXXVIII sesja

                        |---XXXVII sesja

                        |---XXXVI sesja

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2013 r.

                        |---XXVI sesja

                        |---XXVII sesja

                        |---XXXIV sesja

                        |---XXXII sesja

                        |---XXXI sesja

                        |---XXX sesja

                        |---XXIX sesja

                        |---XXVIII sesja

                  |---Projekt Uchwał Rady Miejskiej za 2012 r.

                        |---XXIII sesja

                        |---XXII sesja

                        |---XXI sesja

                        |---XX sesja

                        |---XIX sesja

                        |---XVIII sesja

                        |---XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---XVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Projekt Uchwał Rady Miejskiej za 2011 r.

                        |---Sesja Rady Nr. IV

                        |---Sesja Rady Nr. V

                        |---Sesja Rady Nr. VI

                        |---Sesja Rady Nr. VII

                        |---Sesja Rady Nr XXI

                        |---Sesja Rady Nr XX

                        |---Sesja Rady Nr XIV

                        |---Sesja Rady Nr XII

                        |---Sesja Rady Nr XI

                        |---Sesja rady Nr X

                        |---Sesja Rady Nr IX

                        |---Sesja Rady Nr.VIII

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2018 r.

                        |---XXXVI sesja

                        |---XXXV sesja

                        |---XXXIV sesja

                        |---XXXIII sesja

                        |---XXXII esja

                        |---XXXI sesja

                        |---XXX sesja

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2017 r.

                        |---XXIX sesja

                        |---XXVIII sesja

                        |---XXVII sesja

                        |---XXVI sesja

                        |---XXV sesja

                        |---XXIV sesja

                        |---XXIII sesja

                        |---XXII sesja

                        |---XXI sesja

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2016 r.

                        |---XX sesja

                        |---XIX sesja

                        |---XVIII sesja

                        |---XVII sesja

                        |---XVI sesja

                        |---XV sesja

                  |---Projekty Uchwał Rady Miejskiej za 2015 r.

                        |---XIV sesja

                        |---XIII sesja

                        |---XII sesja

                        |---XI sesja

                        |---X sesja

                        |---IX sesja

                        |---VIII sesja

                        |---VII sesja

                        |---VI sesja

                        |---V sesja

                        |---IV sesja

|---Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

      |---Kadencja 2006-2010

            |---2008 r.

            |---2009 r.

            |---2010 r.

      |---Kadencja 2010-2014

            |---2014 r.

            |---2013 r.

            |---2011 r.

            |---2012 r.

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2018-2023

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Zarządzenia 2014

            |---Zarządzenia 2013

            |---Zarządzenia 2012

            |---Zarządzenia 2011

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Zarzadzenia 2014

            |---Zarządzenia 2015

            |---Zarządzenia 2018

            |---Zarządzenia 2017

            |---Zarządzenia 2016

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019 r.

            |---2018 r.

|---Plan zagospodarowania przestrzennego

Organy

|---Rada Miejska w Mieszkowicach - archiwum

      |---Komisje

            |---Protokoły

                  |---Kadencja 2014-2018

                        |---Komisja Rewizyjna

                              |---2018 r.

                              |---2017 r.

                              |---2016 r.

                              |---2015 r.

                              |---2014 r.

                        |---Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                              |---2018 r.

                              |---2017 r.

                              |---2016 r.

                              |---2015 r.

                              |---2014 r.

                        |---Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

                              |---2018 r.

                              |---2017 r.

                              |---2016 r.

                              |---2015 r.

                              |---2014 r.

            |---Terminarze posiedzeń

                  |---Kadencja 2010-2014

                  |---Kadencja 2014-2018

            |---Plan pracy i sprawozdania z działalności kadencji

                  |---Sprawozdania

                        |---Kadencja 2014-2018

                              |---2018 r.

                              |---2017 r.

                              |---2016 r.

                              |---2015 r.

                        |---Kadencja 2010-2014

                              |---2012 r.

                              |---2011 r.

                  |---Plan pracy

                        |---Kadencja 2010-2014

                              |---2014 r.

                              |---2013 r.

                              |---2012 r.

                              |---2011 r.

                        |---Kadencja 2014-2018

                              |---2018

                              |---2017

                              |---2016

                              |---2015

            |---Skład osobowy

                  |---Kadencja 2014-2018

                  |---Kadencja 2010 - 2014

                  |---Kadencja 2006 - 2010

                  |---Kadencja 2002 - 2006

      |---Regulaminy

            |---Regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli

            |---Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice

            |---Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

            |---Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice

            |---Zasady przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice

            |---Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany

      |---Interpelacje Radnych

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---2014 r.

                  |---2013 r.

                  |---2012 r.

                  |---2011 r.

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---2018 r.

                  |---2017 r.

                  |---2016 r.

                  |---2015 r.

                        |---2015

                  |---2014 r.

      |---Protokoły posiedzeń

            |---Kadencja 2010-2014

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---Projekty Protokołów

      |---Zaproszenia na sesje Rady Miejskiej

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---Marzec 2011

                  |---Kwiecień 2011

                  |---Maj 2011

                  |---Czerwiec 2011

                  |---Grudzień 2014 r,

                  |---Listopad 2014 r.

                  |---Październik 2014 r.

                  |---Wrzesień 2014 r.

                  |---Lipiec 2014 r.

                  |---Czerwiec 2014 r.

                  |---Maj 2014 r.

                  |---Kwiecień 2014 r.

                  |---Marzec 2014 r.

                  |---Luty 2014 r.

                  |---Styczeń 2014 r.

                  |---Grudzień 2013 r.

                  |---Listopad 2013 r.

                  |---Październik 2013 r.

                  |---Wrzesień 2013 r.

                  |---Sierpień 2013 r.

                  |---Czerwiec 2013 r.

                  |---Maj 2013 r.

                  |---Kwiecień 2013 r.

                  |---Marzec 2013 r.

                  |---Luty 2013 r.

                  |---Styczeń 2013 r.

                  |---Grudzień 2012 r.

                  |---Listopad 2012 r.

                  |---Październik 2012 r.

                  |---Wrzesień 2012 r.

                  |---Czerwiec 2012 r.

                  |---Maj 2012

                  |---Kwiecień 2012

                  |---Marzec 2012

                  |---Styczeń 2012

                  |---Grudzień 2011 r.

                  |---listopad 2011 r.

                  |---październik 2011 r.

                  |---wrzesień 2011 r.

                  |---lipiec 2011r.

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

                  |---Listopad 2018

                  |---Październik 2018 r.

                  |---Wrzesień 2018 r.

                  |---Czerwiec 2018 r.

                  |---Kwiecień 2018 r.

                  |---Marzec 2018 r.

                  |---Styczeń 2018 r.

                  |---Grudzień 2017 r.

                  |---Listopad 2017 r.

                  |---Wrzesień 2017 r.

                  |---Sierpień 2017 r.

                  |---Lipiec 2017 r.

                  |---Czerwiec 2017 r.

                  |---Kwiecień 2017 r.

                  |---Marzec 2017 r.

                  |---Luty 2017 r.

                  |---Grudzień 2016 r.

                  |---Listopad 2016 r.

                  |---Wrzesień 2016 r.

                  |---Czerwiec 2016 r.

                  |---Kwiecień 2016 r.

                  |---Marzec 2016 r.

                  |---Styczeń 2016 r.

                  |---Grudzień 2015 r.

                  |---Listopad 2015 r.

                  |---Październik 2015 r.

                  |---Wrzesień 2015 r.

                  |---Czerwiec 2015 r.

                  |---Maj 2015 r.

                  |---Kwiecień 2015 r.

                  |---Marzec 2015 r.

                  |---Luty 2015 r.

                  |---Styczeń 2015 r.

      |---Plan pracy Rady Miejskiej

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---2014 r.

                  |---2011 r.

            |---Kadencja 2014-2018

      |---Zmiany mandatowe w składzie Rady

      |---Dyżury radnych

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---2014 r.

                  |---2013 r.

                  |---2012 r.

                  |---2011 r.

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---2018 r.

                  |---2017 r.

                  |---2016 r.

                  |---2015 r.

      |---Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

            |---Kadencja 2014-2018

      |---Skład osobowy

            |---Kadencja 2014-2018

            |---Kadencja 2010-2014

|---Burmistrz

      |---Sprawowanie nadzoru właścicielskiego

            |---ZUK sp. z o.o.

                  |---Prowadzone kontrole w spółce

                  |---Umowa spółki

      |---Postanowienia

      |---Obwieszczenia burmistrza

      |---Sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej

      |---Przyjmowanie interesantów

Jednostki pomocnicze Gminy Mieszkowice

|---Sołectwa

      |---Kadencja 2019-2022

            |---Sołectwo Zielin

                  |---Sołtys sołectwa Zielin

                  |---Statut

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

            |---Sołectwo Wierzchlas

            |---Sołectwo Troszyn

                  |---Sołtys sołectwa Troszyn

                  |---Statut

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

            |---Sołectwo Stary Błeszyn

            |---Sołectwo Stare Łysogórki

            |---Sołectwo Sitno

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Sitno

            |---Sołectwo Plany

                  |---Sołtys sołectwa Plany

                  |---Statut

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

            |---Sołectwo Kurzycko

            |---Sołectwo Kłosów

            |---Sołectwo Kamionka

                  |---Sołtys sołectwa Kamionka

                  |---Statut

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

            |---Sołectwo Goszków

            |---Sołectwo Czelin

      |---Kadencja 2015-2019

            |---Sołectwo Zielin

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Zielin

            |---Sołectwo Wierzchlas

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Wierzchlas

            |---Sołectwo Troszyn

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Troszyn

            |---Sołectwo Stary Błeszyn

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Stary Błeszyn

            |---Sołectwo Stare Łysogórki

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Stare Łysogórki

            |---Sołectwo Sitno

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2019

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Sitno

            |---Sołectwo Plany

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys sołectwa Plany

            |---Sołectwo Kurzycko

                  |---Prorokołu z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Kurzycko

            |---Sołectwo Kłosów

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Kłosów

            |---Sołectwo Kamionka

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Kamionka

            |---Sołectwo Goszków

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Goszków

            |---Sołectwo Czelin

                  |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                        |---2018

                        |---2017

                        |---2016

                        |---2015

                  |---Ogłoszenia i zawiadomienia

                  |---Statut

                  |---Sołtys Sołectwa Czelin

|---Osiedle Mieszkowice

      |---Kadencja 2019-2022

            |---Skład Zarządu Osiedla

            |---Statut

            |---Ogłoszenia

            |---Uchwały

            |---Protokoły z zebrań mieszkańców

            |---Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany

      |---Kadencja 2015-2019

            |---Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany

            |---Protokoły z zebrań mieszkańców

                  |---2018

                  |---2017

                  |---2016

                  |---2015

            |---Uchwały

                  |---2015

                  |---2016

                  |---2018

            |---Ogłoszenia

            |---Statut

            |---Skład Zarządu Osiedla

Urząd Miejski

|---Kierownictwo Urzędu

      |---Zakresy działania kierownictwa i referatów

      |---Skarbnik

      |---Zastępca Burmistrza

      |---Sekretarz

      |---Burmistrz

|---Statut Urzędu Miejskiego

|---Jak załatwić sprawę

      |---Referaty

            |---Samodzielne stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

            |---Pełnomocnik ds. Patologii Społecznej

            |---Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

            |---Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi

            |---Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli

            |---Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji

            |---Referat ds. Obsługi Organów Gminy

            |---Urząd Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie)

            |---Referat Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej

            |---Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków

            |---Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

            |---Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych

|---Regulaminy

      |---Zarządzenia wewnętrzne

            |---2018 r.

      |---Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

      |---Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach

            |---Wykaz zmian regulaminu

            |---Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach

|---Nabór pracowników

      |---Informacja o wynikach naboru

            |---Rok 2018

            |---Rok 2017

            |---Rok 2016

            |---Rok 2015

            |---Rok 2014

            |---Rok 2013

            |---Rok 2011

      |---Ogłoszenie o naborze

            |---Rok 2011

            |---Rok 2013

            |---Rok 2014

            |---Rok 2015

            |---Rok 2016

            |---Rok 2017

            |---Rok 2018

Informacje

|---Zawiadomienia o decyzjach - art. 49 KPA

      |---2018 r.

|---Obwieszczenia

|---Strategia rozwoju gminy

|---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

|---Zamówienie publiczne

|---Plan postępowań do zamówień publicznych

|---Zamówienie publiczne - ogłoszenie

|---Dzierżawa nieruchomości

      |---Ogłoszenia

      |---Wykazy

|---Sprzedaż nieruchomości

      |---Informacje o wynikach przetargu

      |---Ogłoszenia

      |---Wykazy

|---Oferty inwestycyjne

|---Środowisko i jego ochrona

      |---Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

      |---Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

      |---Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda na działce nr 92/6 obręb Troszyn wraz z niezbędna infrastrukturą.

      |---Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych Wysoka III składającego się z 3 elektrowni o mocy do 3,5 MW każda na działce nr 328/1 i 84/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |---Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice

      |---program Ochrony środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021

      |---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

      |---Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszków i Wierzchlas z przesyłem do Mieszkowic

      |---Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka z przesyłem do Mieszkowic

      |---Przetwarzanie odpadów na rekultywowanym składowisku odpadów w Kurzycku, gm. Mieszkowice

      |---Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - etap 1 i 2

      |---Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach

      |---Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych: Smolnica, gm. Dębno oraz Zielin, gm. Mieszkowice

      |---Ralizacja punktu skupu złomu, makulatury oraz zużytych akumulatorów przy ulicy Dworcowej w Mieszkowicach

      |---Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 1,3 km na działce Nr 73, 29/2, 29/4 obręb Sitno, gm. Mieszkowice

      |---Kosultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

      |---Budowa hali produkcyjnej obróbki drewna linia technologiczna do rozcinania drewna średniowymiarowego

      |---Rozbudowa i przebudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin - zagospodarowanie złoża Różańsko

      |---Przekwalifikowanie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w realizacji projektu unijnego pn. Otwarcie nowoczesnej pracowni naprawy wtryskiwaczy diesla

|---Informacja publiczna

      |---Ponowne wykorzystanie informacji

      |---Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

      |---Informacja publiczna prosta i przetworzona

      |---Informacja prosta i przetworzona

|---Petycje

      |---Petycje -2019

      |---Petycje - 2018

      |---Petycje - 2017

      |---Petycje - 2016

      |---Petycje - 2015

      |---Zbiorcza informacja o poetycjach

            |---2017 r.

            |---2016 r.

            |---2015 r.

|---Rejestry, ewidencje, wykazy, archiwa

      |---Rejestr zbiorów danych osobowych

            |---Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

      |---Archiwa

      |---Wykazy

      |---Ewidencje

      |---Rejestry

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

      |---Gminna Ewidencja Zabytków

            |---2014 r.

            |---2013 r.

            |---Inne

|---Kontrole

      |---Kontrola zarządcza

            |---Protokoły z kontroli

            |---Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

            |---Sprawozdania z samooceny kontroli zarządczej

                  |---2014 r.

            |---Plany kontroli

            |---Przepisy dotyczące kontroli zarządczej

      |---Kontrole zewnętrzne

            |---2018 r.

            |---2017 r.

            |---2016 r.

            |---2015 r.

            |---2014 r.

            |---2013 r.

            |---2012 r.

            |---2011 r.

|---Wzory dokumentów

      |---Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego

      |---Odpady komunalne - wpis do rejestru

      |---Informacje o wyrobach zawierających azbest - pliki do pobrania

      |---Komunikacja i transport

      |---Drogi gminne

|---Badania jakości wody

Finanse i budżet gminy

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |---Uchwały RIO dotyczące WPF

            |---Kadencja 2014-2018

            |---Kadencja 2010-2014

      |---Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

            |---Zmiany WPF 2011 - 2016

            |---Zmiany WPF 2012 - 2016

            |---Zmiany WPF 2013 - 2016

            |---Zmiany WPF 2013 - 2021

            |---Zmiany WPF 2017 - 2020

            |---Zmiany WPF 2014 - 2021

            |---Zmiany WPF 2017 - 2025

                  |---Projekt uchwały WPF

      |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---2016 r.

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---WPF 2011-2016 r.

                  |---WPF 2012-2016 r.

                        |---Uchwalone

                        |---Projekt uchwały

                  |---WPF 2013-2016 r.

                        |---Uchwała WPF 2013 r

                        |---Projekt uchwały WPF 2013 r

                  |---WPF 2013 - 2021

                        |---Uchwała WPF 2013-2021

                  |---WPF 2014 - 2021

                        |---Projekt uchwały WPF 2014 - 2021

                        |---Uchwała WPF 2014 - 2021

|---Budżet gminy i zmiany

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r.

                  |---Informacje - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2011 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 r.

                  |---Informacje - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2012 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r.

      |---Zmiany budżetu

            |---Zmiany budżetu 2013 r.

            |---Zmiany budżetu 2014 r.

            |---Zmiany budżetu 2015 r.

            |---Zmiany budżetu 2016 r.

            |---Zmiany budżetu 2017 r.

            |---Zmiany budżetu 2018 r.

      |---Budżet gminy

            |---Budżet 2010 r.

                  |---Wykaz udzielonych w 2010 roku poręczeń i gwarancji

            |---Budżet 2011 r.

                  |---Uchwała Budżetu 2011 r.

            |---Budżet 2012 r.

                  |---Uchwała Budżetu 2012 r.

            |---Budżet 2013 r.

            |---Budżet 2014 r.

            |---Budżet 2015 r.

            |---Budżet 2018 r.

            |---Budżet 2017 r.

            |---Budżet 2016 r.

      |---Projekty budżetu

            |---Projekt budżetu 2011 r.

            |---Projekt Budżetu 2012 r.

            |---Projekt budżetu 2013 r.

            |---Projekt budżetu 2014 r.

            |---Projekt Budżetu 2016 r.

            |---Projekt Budżetu 2017 r.

            |---Projekt Budżetu 2018 r.

      |---Informace dotyczące przygotowania budżetu

|---Majątek i dług publiczny

      |---Uchwały RIO dotyczące długu publicznego

      |---Informacje dotyczące mienia gminy

|---Uchwały RIO

      |---2019 r.

      |---2018 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015 r.

      |---2014 r.

      |---2013r.

      |---2012r.

      |---2011r.

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Informacje o wysokości stawek podatku, umorzenia

            |---2011 r.

                  |---Umorzenia

                  |---Wysokość stawek podatku od środków transportowych

                  |---Wysokość stawki podatku od posiadania psów na 2011 rok

                  |---Wysokość stawek podatku od nieruchomości

            |---2012 r.

                  |---Umorzenia

                  |---Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

                  |---Wysokość stawki podatku od posiadania psów na 2012 rok

                  |---Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

                  |---Wysokość stawek podatku rolnego na 2012 rok

            |---2013 r.

                  |---Umorzenia

            |---2014 r.

                  |---Uchwały

                  |---Umorzenia

                  |---Informacja o wysokości stawek podatku na 2014 rok

            |---2015 r.

                  |---Informacja o wysokości stawek podatku na 2015 rok

            |---2018 r.

                  |---Umorzenia

            |---2017 r.

                  |---Umorzenia

            |---2016 r.

                  |---Umorzenia

                  |---Informacja o wysokości stawek podatku na 2016 rok

      |---Zwrotu podatku akcyzowego

      |---Deklaracje i Informacje

            |---2013 r.

            |---2012 r.

            |---2015 r.

|---Pomoc publiczna

      |---Umorzenia

      |---Informacje ogólne

|--- Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Inne

|---Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

|---Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice

|---Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |---Roczna analiza stanu

|---Wybory, referenda, konsultacje

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |---Konsultacje społeczne

      |---Referenda ogólnokrajowe i gminne

      |---Wybory organów jednostek pomocniczych gminy

      |---Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i burmistrza

            |---2018

            |---2014

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |---Zarządzenia 2015

      |---Wybory Prezydenta RP

      |---Wybory ławników

|---Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |---Stowarzyszenia

            |---Konsultacje programów współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            |---Zarządzenia

            |---Sprawozdania z wykonania programów wspólpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            |---Sprawozdania podmiotów prowądzacych działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice.

            |---Małe Granty

            |---Otwarte konkursy ofert

            |---Wykaz Stowarzyszeń

|---Jednostki organizacyjne

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Dokumenty i wnioski

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Oświadczenia majątkowe 2011

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Pracownicy Urzędu

                  |---Radni Rady Miejskiej

            |---Oświadczenia majątkowe 2012

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Pracownicy Urzędu

                  |---Radni Rady Miejskiej

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

            |---Oświadczenia majątkowe 2013

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

                  |---Radni Rady Miejskiej

                  |---Pracownicy Urzędu

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Spółki

            |---Oświadczenie majatkowe 2014

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Pracownicy Urzędu

                  |---Radni Rady Miejskiej

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

            |---Oświadczenie majatkowe 2014 II półrocze

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Oświadczenie majatkowe 2018 r.

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---II półrocze

                        |---I połrocze

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

                  |---Pracownicy Urzędu

                        |---Burmistrz

                        |---Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---Pracownicy

            |---Oświadczenie majatkowe 2017 r.

                  |---Pracownicy Urzędu

                        |---Pracownicy

                        |---Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---Burmistrz

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

                  |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Spółki

            |---Oświadczenie majatkowe 2016 r.

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

                  |---Pracownicy Urzędu

                        |---Pracownicy

                        |---Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---Burmistrz

            |---Oświadczenie majatkowe 2015 r.

                  |---Spółki

                  |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach - II

                  |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Osoby wydające decyzje administracyjne

                  |---Pracownicy Urzędu

                        |---Pracownicy

                        |---Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                        |---Burmistrz

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach

            |---Pracownicy urzędu

                  |---Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                  |---Zastępca Burmistrza

                  |---Burmistrz

|---Instytucje Kultury

      |---Rejestr instytucji kultury

      |---Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach

      |---MGOK w Miieszkowicach

      |---MGBP w Mieszkowicach

|---Stowarzyszenia i związki gmin

      |---Związki

            |---Związek Gmin Dolnej Odry

                  |---Zarządzenia

                  |---Regulaminy

|---Skrzynka Podawcza

|---Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

|---Archiwum poprzedniego BIP-u

|---Archiwum BIP przed 2009r.