Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 114 838 PLN (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice z tytułu realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

                                                                                                                                                                          Mieszkowice, dnia 21.08.2012 r.

Znak:GP.271.13.2012

Mieszkowice: Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości    1  114 838 PLN (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice z tytułu realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

 

Numer ogłoszenia:  180401 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:303224 - 2012 data 17.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, fax. 91 4145031.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro sekretariat pok. nr 4..
  • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro sekretariat pok. nr 4..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie_udzielenie kredytu.docx (DOCX, 17.KB) 2012-08-17 09:25:46 17.KB 509 razy
2 Zapytania i odpowiedzi dla oferentów.pdf (PDF, 225KB) 2012-08-23 09:38:48 225KB 679 razy
3 Zapytania i odpowiedzi referentów II.pdf (PDF, 64.KB) 2012-08-23 14:51:29 64.KB 639 razy
4 Sprawozdanie 2010.pdf (PDF, 2.7MB) 2012-08-24 13:54:45 2.7MB 590 razy
5 Sprawozdanie 2011.pdf (PDF, 2.9MB) 2012-08-24 13:55:49 2.9MB 495 razy
6 Sprawozdanie 2012 r. Kwartał I.pdf (PDF, 2.4MB) 2012-08-24 13:58:00 2.4MB 546 razy
7 Sprawozdanie 2012 r. Kwartał II.pdf (PDF, 2.5MB) 2012-08-24 13:59:05 2.5MB 524 razy
8 Opinia o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za 2011 rok.pdf (PDF, 618KB) 2012-08-24 14:17:40 618KB 598 razy
9 Zapytania i odpowiedzi dla oferentów III.pdf (PDF, 41.KB) 2012-08-27 14:20:01 41.KB 563 razy
10 Zapytania i odpowiedzi dla oferentów IV.pdf (PDF, 48.KB) 2012-08-28 12:06:47 48.KB 2 razy
11 Modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 48.KB) 2012-08-28 14:18:46 48.KB 582 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_udzielenie kredytu.docx (DOCX, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:26:02 59.KB 373 razy
2 załącznik nr 1_oferta cenowa.rtf (RTF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:26:19 65.KB 301 razy
3 zal. 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:26:29 14.KB 302 razy
4 zal. 3 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:26:40 14.KB 296 razy
5 bilans z wykonania budżetu_2011.pdf (PDF, 85.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:27:13 85.KB 343 razy
6 Rb-27S.pdf (PDF, 816KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:27:33 816KB 392 razy
7 Rb-28S.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:28:02 1.8MB 309 razy
8 Rb-N.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:28:13 113KB 330 razy
9 Rb-NDS.pdf (PDF, 89.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:28:25 89.KB 346 razy
10 Rb-Z.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:28:38 163KB 348 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Mieszkowice zmiana terminu.doc (DOC, 26.KB) 2012-08-21 13:29:00 26.KB 707 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (PDF, 45.KB) 2012-09-13 13:40:38 45.KB 482 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _kredyt długoterminowy.docx (DOCX, 13.KB) 2012-10-03 10:17:22 13.KB 502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 17-08-2012 09:25:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 03-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 03-10-2012 10:17:22