Dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012? przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach.

Znak: GP.271.5.2011                                                                                                                              Mieszkowice, dnia 01.08.2011r.

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 202260 – 2011 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach”

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęła 1 oferta:

1)    Usługowy Zakład Ogólnobudowlany

„NOR-BUD” Norbert Chudy

64-305 Bolewice, ul. Żytnia 7

łączna punktacja – 100 pkt

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono oferenta i nie odrzucono oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Usługowy Zakład Ogólnobudowlany

  „NOR-BUD” Norbert Chudy

64-305 Bolewice, ul. Żytnia 7

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach zastosowania kryterium oceny ofert tj. ceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit „a” ustawy Pzp, nastąpi   w terminie do dnia 3 sierpnia 2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE ORLIK dok_bud.pdf (PDF, 68.KB) 2011-07-15 14:12:45 68.KB 638 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_IV_edycja_orlik.doc (DOC, 321KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:13:09 321KB 98 razy
2 WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH załącznik nr 11.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:13:36 36KB 93 razy
3 mieszkowice orlik 2012 przedmiar.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:14:14 127KB 132 razy
4 dok_fotograficzna.pdf (PDF, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:15:31 6.0MB 93 razy
5 TER_Orlik_Mieszkowice.xls (XLS, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:16:02 52KB 99 razy
6 ST-00.00. st ogólna.pdf (PDF, 359KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:16:28 359KB 79 razy
7 ST-01.00. roboty przygotowawcze.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:16:51 229KB 116 razy
8 ST-02.00. Budowa BOISK.pdf (PDF, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:17:11 137KB 81 razy
9 ST-02.01. PODBUDWA BOISKA.pdf (PDF, 212KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:17:34 212KB 79 razy
10 ST-02.02. NAWIERZCHNIA BOISKA.pdf (PDF, 232KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:17:52 232KB 418 razy
11 ST-02.03. WYPOSAŻENIE BOISKA.pdf (PDF, 213KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:18:19 213KB 678 razy
12 ST-02.04. ODWODNIENIE BOISKA.pdf (PDF, 208KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:18:44 208KB 271 razy
13 ST-03.00. INSTALACJE ELEKKTROENERGETYCZNE OŚWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:19:07 102KB 84 razy
14 ST-03.01. ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE.pdf (PDF, 282KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:19:34 282KB 139 razy
15 ST-03.02. INSTALOWANIE SŁUPÓW I URZADZEŃ OŚWIETLENIA BOISK.pdf (PDF, 242KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:19:58 242KB 276 razy
16 ST-04.00. OGRODZENIE boiska.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:20:27 199KB 190 razy
17 ST-05.00.- UKŁAD JEZDNY I PIESZY.pdf (PDF, 136KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:20:46 136KB 78 razy
18 ST-05.01.- podbudowy.pdf (PDF, 237KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:21:02 237KB 230 razy
19 ST-05.02_Nawierzchnie.pdf (PDF, 223KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:21:14 223KB 281 razy
20 ST-05.03_Elementy ulic.pdf (PDF, 231KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:21:29 231KB 319 razy
21 ST-06.00. ZIELEŃ.pdf (PDF, 210KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:21:46 210KB 117 razy
22 A-00 OPIS.pdf (PDF, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:22:14 149KB 199 razy
23 A-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (PDF, 538KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:22:32 538KB 85 razy
24 A-02 PLANSZA KOORDYNACYJNA.pdf (PDF, 523KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:22:49 523KB 143 razy
25 A-03 PLANSZA WYMIAROWA.pdf (PDF, 952KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:23:17 952KB 98 razy
26 A-04 PRZEKROJE PODSTAWOWE P-1.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:23:39 71.KB 130 razy
27 A-05 PRZEKROJE PODSTAWOWE P-2, P-3.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:24:20 93.KB 94 razy
28 A-06 OGRODZENIE B. DO PIŁKI NOŻNEJ.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:24:40 105KB 276 razy
29 A-07 OGRODZENIE B. WIELOFUNKCYJNEGO.pdf (PDF, 80.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:24:52 80.KB 80 razy
30 A-08 OGRODZENIE KORTU TENISOWEGO.pdf (PDF, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:25:08 84.KB 176 razy
31 A-09 DETALE OGRODZENIA KOMPLEKSU BOISK.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:25:24 72.KB 140 razy
32 A-10 DETALE OGRODZENIA KORTU TENISTOWEGO.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:25:39 70.KB 111 razy
33 A-11 DETAL BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:25:57 64.KB 107 razy
34 A-12 DETALE D-1, D-2.pdf (PDF, 130KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:26:12 130KB 107 razy
35 A-13 DETALE D-3, D-4.pdf (PDF, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:26:25 165KB 77 razy
36 A-14 DETALE D-5, D-6.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:26:41 140KB 82 razy
37 A-15 DETALE D-7, D-8.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:26:54 129KB 129 razy
38 A-16 DETAL D-9.pdf (PDF, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:28:05 88.KB 100 razy
39 A-17 DETAL DRENAŻU.pdf (PDF, 135KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:28:18 135KB 81 razy
40 A-18 BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ.pdf (PDF, 488KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:28:33 488KB 77 razy
41 A-19 KOSZ DO KOSZYKÓWKI.pdf (PDF, 386KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:28:46 386KB 106 razy
42 A-20 SŁUPKI DO SIATKÓWKI.pdf (PDF, 401KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:29:04 401KB 80 razy
43 A-21 SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:29:22 58.KB 83 razy
44 A-22 FUNDAMENTY OGRODZENIA.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:29:38 67.KB 160 razy
45 OBLICZENIA_ZAGOSPODAROWANIE.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:30:03 104KB 1296 razy
46 INSTALACJE SANITARNE.pdf (PDF, 212KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:30:45 212KB 576 razy
47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-15 14:31:20 264KB 242 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyborze wykonawcy.doc (DOC, 153KB) 2011-08-01 14:32:12 153KB 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 15-07-2011 14:12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 15-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Borgul 01-08-2011 14:32:12