Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNICTWA I REFERATÓW Ryszard Niedźwiecki 2011-05-18 11:52:11 dodanie dokumentu
zaproszenie na obrady VII sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-05-18 10:17:02 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 13:24:04 edycja dokumentu
Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 13:14:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 13:14:04 edycja dokumentu
w sprawie prawidłowości przeprowadzenia głosowania nad wyborem Sołtysa Sołectwa Wierzchlas Teresa Hryniewicz 2011-05-17 12:08:31 dodanie dokumentu
wykaz sołectw Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:40:17 edycja dokumentu
Skład Zarządu Osiedla Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:21:24 edycja dokumentu
Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:20:23 edycja dokumentu
Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:19:08 edycja dokumentu
Zarząd Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:18:25 edycja dokumentu
Zasady przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:01:31 edycja dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego radnego Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 11:00:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/3/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:56:16 edycja dokumentu
Uchwała przystąpienie do planu Dawid Borgul 2011-05-17 08:43:58 edycja dokumentu
Uchwała przystąpienie do planu Dawid Borgul 2011-05-17 08:39:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/3/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:17:32 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:15:52 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:14:56 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:13:03 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 08:12:25 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 07:57:16 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-05-17 07:56:06 edycja dokumentu
Sekretarz Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:48:11 edycja dokumentu
Burmistrz Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:45:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:42:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:39:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:38:53 edycja dokumentu
Uwaga!!! Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:26:52 usunięcie dokument
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Ryszard Niedźwiecki 2011-05-16 10:26:50 usunięcie dokument
Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-11 13:48:58 edycja dokumentu
Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-11 13:46:21 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli problemowej w Urzeędzie Miejskim w Mieszkowicach, przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-11 13:45:17 usunięcie dokument
Protokół z kontroli problemowej w Urzeędzie Miejskim w Mieszkowicach, przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2011r. Ryszard Niedźwiecki 2011-05-11 13:44:05 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr VI(39)2011 Czesława Podwińska 2011-05-11 11:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku. Teresa Hryniewicz 2011-05-11 08:18:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczacej aplikowania o środki UE w okresie programowania 2007-2013. Teresa Hryniewicz 2011-05-11 08:15:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przeprowadzonego głosowania nad wyborem Sołtysa Sołectwa Wierzchlas. Teresa Hryniewicz 2011-05-11 08:12:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa. Teresa Hryniewicz 2011-05-11 08:08:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-05-11 08:03:26 dodanie dokumentu