Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 185 /2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok Ryszard Niedźwiecki 2011-10-18 14:51:20 dodanie dokumentu
zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN-63 Dawid Borgul 2011-10-17 14:57:36 dodanie dokumentu
zaproszenie na obrady XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2011-10-17 14:57:18 dodanie dokumentu
zawiadamiam strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Dawid Borgul 2011-10-17 14:55:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A Kazimierz Trochim 2011-10-12 10:09:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 listopadagodzinie 90 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach Kazimierz Trochim 2011-10-12 10:08:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 181 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-10-12 10:06:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 180 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-10-12 10:03:43 dodanie dokumentu
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-10-07 10:59:53 edycja dokumentu
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-10-07 10:58:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177 / 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok Ryszard Niedźwiecki 2011-10-06 07:49:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 177 / 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2011 rok Ryszard Niedźwiecki 2011-10-06 07:27:50 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 174/2011 Ryszard Niedźwiecki 2011-10-06 07:25:05 edycja dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 174/2011 Czesława Podwińska 2011-10-05 14:40:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 176 /2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A w Mieszkowicach Kazimierz Trochim 2011-09-30 13:16:55 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE Nr 176 /2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A w Mieszkowicach Kazimierz Trochim 2011-09-30 13:13:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 176 /2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. J.Korczaka nr 1A w Mieszkowicach Kazimierz Trochim 2011-09-30 13:09:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2011-09-29 08:13:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum Ryszard Niedźwiecki 2011-09-29 08:11:27 dodanie dokumentu
INFORMACJA Burmistrza Mieszkowic o składach obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Niedźwiecki 2011-09-27 08:46:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:41:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:40:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:39:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:38:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/80/2011 funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:35:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:10:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:07:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/78/2011 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016 Ryszard Niedźwiecki 2011-09-22 14:06:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/83/2011 w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2011 - 2015" Kazimierz Trochim 2011-09-22 12:38:19 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR X/83/2011 w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2011 - 2015" Kazimierz Trochim 2011-09-22 12:37:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171 /2011 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku Ryszard Niedźwiecki 2011-09-21 12:19:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:15:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:15:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 170 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:14:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:02:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158 /2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:01:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr./2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 14:00:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 13:59:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 13:58:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2011-09-20 13:50:40 dodanie dokumentu