Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VIII/ 55 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-27 09:05:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIESZKOWIC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Borgul 2011-06-24 08:00:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:22:12 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 13:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:29:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok.A nR viii/53/2011 Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:28:13 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok.A nR viii/53/2011 Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:27:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2010 rok. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:24:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:22:33 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. ie Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:20:38 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. ie Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:20:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:14:09 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:09:48 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:09:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:08:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:07:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Mieszkowic. Teresa Hryniewicz 2011-06-22 12:05:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII (57) 2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2011-06-21 14:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII /52/2011 w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 ? 2015 Dawid Borgul 2011-06-21 14:27:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania_Jana_Pawła_II_41_49 Piotr Sobczyński 2011-06-21 12:53:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania_ul_Słowackiego_10_14 Piotr Sobczyński 2011-06-21 12:52:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania_Plac_Wolności_1 Piotr Sobczyński 2011-06-21 12:51:20 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Kazimierz Trochim 2011-06-20 12:56:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 127 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-06-20 12:54:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_ul.I_Maja_8-10_Bakałarz Piotr Sobczyński 2011-06-20 10:34:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_ul.I_Maja_8-10_Bakałarz Piotr Sobczyński 2011-06-20 10:33:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim /sala posiedzeń/ odbędą się I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-06-17 12:34:52 dodanie dokumentu
informacja w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania Radzie Miejskiej w Mieszkowicach kandydatów na ławników sądowych oraz wzoru karty zgłoszenia Teresa Hryniewicz 2011-06-17 11:55:40 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2011-06-16 11:22:21 edycja dokumentu
Załącznik STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW KOMUNALNYCH Czesława Podwińska 2011-06-14 14:22:51 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2011 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Czesława Podwińska 2011-06-14 14:17:45 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Dawid Borgul 2011-06-14 08:27:07 dodanie dokumentu
w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015 Dawid Borgul 2011-06-14 08:20:14 edycja dokumentu
w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015 Dawid Borgul 2011-06-14 08:18:44 edycja dokumentu
w sprawie realizacji strategii gminy Mieszkowice na lata 2003 - 2015 Dawid Borgul 2011-06-14 08:18:05 dodanie dokumentu