Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 10:00:35 dodanie dokumentu
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 10:00:09 usunięcie dokument
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:33:42 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:29:14 edycja dokumentu
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:28:03 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:26:01 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:24:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/3/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:15:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/3/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:06:47 dodanie dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2011-03-18 09:00:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:48:29 usunięcie dokument
Zawiadomienie o obradach V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:44:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego Klubu Piłkarskiego Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:29:10 dodanie dokumentu
przyjęcia sprawozdania końcowego Klubu Piłkarskiego "Odra" w Czelinie z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2010 roku. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:25:53 usunięcie dokument
przyjęcia sprawozdania końcowego Klubu Piłkarskiego "Odra" w Czelinie z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2010 roku. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:24:38 dodanie dokumentu
Sołectwa Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:22:28 dodanie dokumentu
Kadencja 2010 - 2014 Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:13:17 dodanie dokumentu
Kadencja 2006 - 2010 Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:12:17 edycja dokumentu
Kadencja 2006 - 2010 Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:09:59 dodanie dokumentu
Kadencja 2002 - 2006 Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:08:34 dodanie dokumentu
Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:05:55 dodanie dokumentu
Referat ds. Obsługi Organów Gminy Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:04:45 dodanie dokumentu
Zmiana imienia lub nazwiska Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:02:32 dodanie dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-03-18 08:02:07 dodanie dokumentu
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 08:01:09 dodanie dokumentu
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:59:58 dodanie dokumentu
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:58:48 dodanie dokumentu
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:57:23 usunięcie dokument
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:56:50 dodanie dokumentu
Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:54:39 edycja dokumentu
Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:54:01 dodanie dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:43:03 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 07:41:13 dodanie dokumentu
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 15:05:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Teresa Hryniewicz 2011-03-17 15:02:17 usunięcie dokument
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 15:02:11 usunięcie dokument
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 14:58:03 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 14:51:16 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 14:50:31 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Teresa Hryniewicz 2011-03-17 14:47:04 edycja dokumentu