Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Nr V/28/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:49:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr V/34/11 w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:36:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr V/37/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:31:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr V/37/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:31:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr V/36/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:28:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr V/36/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 13:27:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:09:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:09:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(39)2011 w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:09:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:08:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr VI/45/ 2011 w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:08:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczacej aplikowania o środki UE w okresie programowania 2007-2013. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:07:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI/45/ 2011 w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:04:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 12:00:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(39)2011 w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:55:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:42:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:39:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VII/47/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin Gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:34:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VII/49/11 w sprawie prawidłowości przeprowadzenia głosowania nad wyborem Sołtysa Sołectwa Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:28:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/15/11 w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:14:50 usunięcie dokument
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:14:45 usunięcie dokument
Uchwała nr IV/15/11 w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:13:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr VII/48/2011 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:11:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zalecen pokontrolnych zaproponowanych przez Komisje Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:32 usunięcie dokument
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prawidłowości przeprowadzonego głosowania nad wyborem Soltysa Sołectwa Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:27 usunięcie dokument
U C H W A Ł A Nr VI(39)2011 Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:24 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczacej aplikowania o środki UE w okresie programowania 2007-2013. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:19 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przeprowadzonego głosowania nad wyborem Sołtysa Sołectwa Wierzchlas. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:15 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:13 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:09 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR VI (41) 2011w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:02 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:04:00 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:03:58 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:03:56 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/28/11 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:03:54 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie Aneksu Nr 1/2011 do Porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 28 lutego 2007r. dotyczącego utrzymania cmentarza Siekierkowskiego w Starych Łysogórkach. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:03:51 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/30/2011 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2011-06-09 11:03:50 usunięcie dokument