Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2011-03-25 11:29:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Czesława Podwińska 2011-03-25 11:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Czesława Podwińska 2011-03-25 11:22:48 dodanie dokumentu
UWAGA !!! Ryszard Niedźwiecki 2011-03-25 11:21:33 edycja dokumentu
UWAGA !!! Ryszard Niedźwiecki 2011-03-25 10:42:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu materiałów Dawid Borgul 2011-03-25 10:37:09 dodanie dokumentu
Uwaga!!! Ryszard Niedźwiecki 2011-03-25 08:49:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki 7. Kazimierz Trochim 2011-03-24 12:27:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-23 10:27:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-23 10:26:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-23 10:24:29 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Teresa Hryniewicz 2011-03-22 08:36:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieszkowicach przy ul. Plac Wolności 8. Kazimierz Trochim 2011-03-22 08:24:36 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieszkowicach przy ul. Plac Wolności 8. Kazimierz Trochim 2011-03-22 08:23:03 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Teresa Hryniewicz 2011-03-22 07:38:33 usunięcie dokument
Plan pracy Komisji Oświaty... na 2011 rok. Teresa Hryniewicz 2011-03-22 07:36:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 14:01:03 edycja dokumentu
Burmistrz Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:59:29 dodanie dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:44:56 edycja dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:39:38 edycja dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:38:23 edycja dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:37:47 edycja dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:30:48 edycja dokumentu
zaproszenie na obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 13:20:08 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 10:10:01 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 09:53:15 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2011-03-21 09:51:49 edycja dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 23:03:32 edycja dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:57:20 edycja dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu... na 2011 rok. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:54:08 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Mieszkowice 2003 - 2015 Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:38:50 edycja dokumentu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:31:51 edycja dokumentu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:28:22 edycja dokumentu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:25:03 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:18:03 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:10:49 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:10:18 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:09:46 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:08:41 edycja dokumentu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2011-03-18 22:04:41 edycja dokumentu