Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę ? części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Kazimierz Trochim 2011-04-19 09:08:02 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę ? części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Kazimierz Trochim 2011-04-19 09:07:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na dzierżawę 1/2 części kontenera posadowionego w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Kazimierz Trochim 2011-04-19 09:07:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Kazimierz Trochim 2011-04-19 09:05:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na dzierżawę 5 pomieszczeń znajdujących się w kontenerze posadowionym w sąsiedztwie promowego przejścia granicznego w Gozdowicach Kazimierz Trochim 2011-04-19 09:03:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Mieszkowicach przy Placu Wolności 8 Kazimierz Trochim 2011-04-19 08:53:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 96 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-04-19 08:37:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Sobczyński 2011-04-18 12:25:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Sobczyński 2011-04-18 12:24:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/2011 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2011-04-18 11:13:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/2011 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ryszard Niedźwiecki 2011-04-18 11:06:39 dodanie dokumentu
Oogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:52:28 dodanie dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego radnego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:44:03 dodanie dokumentu
druk oświadczenia majatkowego radnego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:42:58 usunięcie dokument
druk oświadczenia majatkowego radnego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:42:41 usunięcie dokument
druk oświadczenia majatkowego radnego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:42:03 dodanie dokumentu
druk oświadczenia majatkowego radnego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:42:00 dodanie dokumentu
druk oświadczenia majątkowego radnyego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:40:50 usunięcie dokument
druk oświadczenia majątkowego radnyego Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:40:36 dodanie dokumentu
Skład Zarządu Osiedla Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:25:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie Aneksu Nr 1/2011 do Porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 28 lutego 2007r. dotyczącego utrzymania cmentarza Siekierkowskiego w Starych Łysogórkach. Ryszard Niedźwiecki 2011-04-18 09:12:06 dodanie dokumentu
wykaz sołectw Teresa Hryniewicz 2011-04-18 09:11:45 dodanie dokumentu
w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy GM z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:58:36 dodanie dokumentu
w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały RM w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:55:49 usunięcie dokument
w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały RM w Mieszkowicach w sprawie programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:52:20 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 r. Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:47:37 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki UE w okresie programowania 2007-2013. Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:45:29 dodanie dokumentu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Bużetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Teresa Hryniewicz 2011-04-18 07:36:06 dodanie dokumentu
Protokół obrad IV sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:59:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:20:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:15:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:12:10 usunięcie dokument
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:12:02 usunięcie dokument
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:06:41 dodanie dokumentu
Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej Teresa Hryniewicz 2011-04-15 14:00:17 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz 2011-04-15 13:58:00 usunięcie dokument
terminarz posiedzeń kosmisji Teresa Hryniewicz 2011-04-15 13:57:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się II przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1A Kazimierz Trochim 2011-04-15 10:30:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 94 /2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Kazimierz Trochim 2011-04-15 10:19:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dawid Borgul 2011-04-13 09:16:08 dodanie dokumentu