Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:02:04 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:37:16 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:32:41 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-13 11:12:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:14:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:30:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:29:16 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:28:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:45 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2018-03-07 10:57:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:26:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:25:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:58:18 dodanie dokumentu
Dotyczy postępowania rozgraniczeniowego działki nr 128, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, na odcinku graniczącym z działką nr 131, położoną w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:47:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - Czelin, działka nr 45_4 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-05 17:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-04 09:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 11:31:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190,nr lok. 3, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:33:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 nr lok. 2, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:32:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 nr lok. 2, ul. Kościuszki 18 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:31:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 400, ul. Dworcowa 11 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:30:53 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 400, ul. Dworcowa 11 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-02 08:30:07 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy Ryszard Niedźwiecki 2018-03-01 14:37:44 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-03-01 11:36:49 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-01 11:35:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie rozwiązania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie Ryszard Niedźwiecki 2018-02-28 22:21:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 59/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 58/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-27 07:23:06 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-02-26 11:05:11 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-02-26 11:04:51 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:16:31 dodanie dokumentu
Plan kontroli wewnętrznych na 2018 rok w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:15:30 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-22 09:14:09 dodanie dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:44:29 edycja dokumentu
Plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:44:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-02-21 08:43:11 dodanie dokumentu