Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:29:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 6 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:25:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 6 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:25:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:22:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 25 października 2019r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice działka nr 392/4 Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:20:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego- Mieszkowice, obr.4, działka nr 201/6 Ryszard Niedźwiecki 2019-09-06 11:15:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2018 jednostki organizacyjnej gminy ? Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 09:06:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 09:05:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 09:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 09:04:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 09:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 08:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 08:54:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 16/4,16/11,16/18,16/26,17 i 18 położonych w obrębie 3 m. Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 08:52:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestyqi celu publicznego w zakresie budowy odstojnika i instalacji odprowadzającej wody popłuczne z hydroforni na terenie działki o nr ewid. 346/8 położonej w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 08:51:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy wiaty na podnośnik koszowy na terenie działki o nr ewid. 14/4 położonej w obrębie Mieszkowice - 6, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-09-05 08:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2019-09-04 21:38:52 dodanie dokumentu
Wzor zgłoszenia kandydatow na członkow obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2019-09-04 21:35:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1356 położonej w obrębie 1 m. Mieszkowice, gmina Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-30 11:36:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Mieszkowice, obr 1, działka nr 1021/2 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-29 12:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-08-27 14:58:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-08-21 12:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-08-21 12:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:42:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:28:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:27:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:25:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościach na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:23:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościach na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:23:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 14:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-08-19 11:17:33 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Plany z dnia 20.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-16 14:23:58 edycja dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Plany z dnia 14 sierpnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-16 14:23:32 dodanie dokumentu
Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Plany z dnia 20.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-16 14:22:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-16 14:19:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-08-16 14:17:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o okręgach wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2019-08-14 12:58:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2019-08-14 11:12:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2019-08-14 11:12:14 dodanie dokumentu
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-08-13 23:07:28 dodanie dokumentu