Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 23:07:57 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 07:54:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:33:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:01 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:11 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-11 08:48:40 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-08 14:35:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:37:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:36:50 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:19:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:18:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:15:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 09 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:12:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:40 usunięcie dokument
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 05 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:07:31 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:28:05 dodanie dokumentu
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:07 usunięcie dokument
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:53:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:47:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:39:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:31:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:30:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowe o wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:29:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:28:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:26:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:25:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:24:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:01 dodanie dokumentu