Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 534/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:16:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:15:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-04 12:14:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-03 13:20:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego 2018 - wzór Ryszard Niedźwiecki 2018-09-02 09:04:31 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - wzór Ryszard Niedźwiecki 2018-09-02 09:03:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nr 25 zawartej 26 kwietnia 2011 r. w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:55:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:45:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz ubiorów i obówia strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Troszynie i Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:44:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:43:31 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:22:21 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-08-30 08:17:16 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-08-27 16:04:59 dodanie dokumentu
"Dostawa komputerów przenośnych i tabletów do Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie na potrzeby realizacji projektu - Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" Ryszard Niedźwiecki 2018-08-27 16:01:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-08-27 09:09:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-08-27 09:08:48 usunięcie dokument
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-08-27 00:18:20 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 10/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 14:07:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1-2018 Zebrania Mieszkańców Osiedla Mieszkowice w sprawie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 14:05:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w Gminie Mieszkowice, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 14:03:45 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania mieszkańców w dniu 20 sierpnia 2018 r. w sprawie złożenia wniosków i propozycji do budżetu na rok 2019 oraz spraw organizacyjnych Zarządu Osiedla Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 14:02:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/301/2018 sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 14:00:20 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXIII/301/2018 sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 13:59:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 13:57:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-08-23 13:56:57 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ryszard Niedźwiecki 2018-08-22 11:56:50 edycja dokumentu
Państwowa Komisja Wyborcza Ryszard Niedźwiecki 2018-08-22 10:11:45 edycja dokumentu
Państwowa Komisja Wyborcza Ryszard Niedźwiecki 2018-08-22 10:10:54 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 14:58:06 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 13:53:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 13:52:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 13:51:52 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 13:51:05 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-20 13:50:43 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-08-17 07:38:51 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-08-17 07:38:06 usunięcie dokument
Statut Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-14 11:06:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid.: 16/26,16/18,16/11 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-08-14 08:28:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 69/2018 z przeprowadzonej kontroli w dniu 04.06.2018 roku w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-08-13 10:09:42 edycja dokumentu