Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nowak Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:20:25 dodanie dokumentu
Skowrońska Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:18:58 dodanie dokumentu
Wiese Marzena Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:17:51 edycja dokumentu
Srokowski Mateusz Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:17:39 edycja dokumentu
Spirzak Maria Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:17:15 dodanie dokumentu
Srokowski Mateusz Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:16:08 dodanie dokumentu
Wiese Marzena Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:14:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 08:04:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod tytułem : Gromadzenie zbiorów i utrzymanie izb pamiątek regionalnych i narodowych. Wystawa pt. ?Przedmioty i dokumenty związane z życiem mieszkańców Mieszkowic", zawartego w ofercie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-12-21 23:56:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod tytułem : Gromadzenie zbiorów i utrzymanie izb pamiątek regionalnych i narodowych. Wystawa pt. "Przedmioty i dokumenty związane z życiem mieszkańców Mieszkowic", zawartego w ofercie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-12-21 23:52:58 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Zielin Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 14:41:22 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 14:40:37 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:29 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:23 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:18 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:13 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:07 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:58:02 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:57:56 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:57:49 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-19 09:57:41 usunięcie załacznika
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:38:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:38:24 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2019 na podstawie biletów miesięcznych Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 20:36:11 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-17 10:55:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLIII.831.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:51:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nawybania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:27:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:26:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego ... Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:25:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego ... Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:25:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:24:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:23:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019-2026 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:22:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:21:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:20:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:18:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-12-14 13:17:55 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:57:22 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:57:18 dodanie dokumentu
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-12-13 18:52:21 dodanie dokumentu