Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 stycznia 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-02-20 22:02:47 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2018-02-20 21:59:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb Stare Łysogórki, część działka nr 677/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 11:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 11:00:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w części działki nr 677/2 w obłasność Gminy Mieszkowicerębie Stare Łysogórki, stanowiącej w Ryszard Niedźwiecki 2018-02-19 10:25:07 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Mieszkowicach polegająca na utwardzeniu nawierzchni kostką betonową Piotr Sobczyński 2018-02-16 13:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXIII.111.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-13 08:40:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-09 15:12:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-02-09 10:45:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:18:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-08 14:18:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 358 Ryszard Niedźwiecki 2018-02-07 13:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 358 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-02-07 13:30:44 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicy Bolesława Śmiałego w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań Piotr Sobczyński 2018-02-02 11:55:18 usunięcie załacznika
Budowa drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicy Bolesława Śmiałego w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań Piotr Sobczyński 2018-02-02 11:53:52 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Zielin Ryszard Niedźwiecki 2018-02-01 21:48:40 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2018-02-01 21:47:43 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 4/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Nowak Ryszard Niedźwiecki 2018-02-01 21:39:05 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:49:24 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:49:09 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:48:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Luty 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:41:45 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:40:40 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:39:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 2/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:38:29 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 1/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-31 07:37:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.43.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:21:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:20:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 60/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 stycznia 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:18:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 16 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/256/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:05:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/257/2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 14:03:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/258/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:51:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/259/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:49:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/260/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:48:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/261/2018 w sprawie sprawie przyjęcia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021? Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:45:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/262/2018 zmieniająca uchwałę rady w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/263/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:43:19 dodanie dokumentu