Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:01 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-05 07:45:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:17:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:14:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:01:13 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:28:27 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:20:33 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:35 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:26 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:00:16 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:59 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:50 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:58:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:06:29 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:05:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-28 11:53:13 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2018-05-26 17:38:51 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Zielin Ryszard Niedźwiecki 2018-05-26 17:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-05-26 17:31:46 dodanie dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 21:12:46 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:11:17 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:08:56 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:06:17 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:05:53 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:05:21 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 20:04:39 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 19:58:09 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna - ogólna Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 19:53:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 8 maja 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 14:51:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2018-05-24 14:48:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Sitno nr 4, działka nr 33 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:36:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:35:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 190 Ryszard Niedźwiecki 2018-05-21 12:34:47 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:54:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:59 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:50 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-17 13:43:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-05-15 23:01:59 edycja dokumentu