Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX/264/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:41:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogą krajową Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:40:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogą krajową Ryszard Niedźwiecki 2018-01-29 13:40:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-27 23:16:04 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-01-26 09:26:48 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-01-26 09:25:59 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 1 miasta Mieszkowice działka nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:25:29 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 1 miasta Mieszkowice działka nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:24:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 60/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 22 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:14:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 60/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 22 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-22 15:14:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 23/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:21:50 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:17:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za II półrocze 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:17:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 59/2017 z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:15:15 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 23:13:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin działka nr 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 11:45:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-19 08:59:06 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 14:38:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 14:29:23 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 22/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:56 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 20/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:37 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 12:31:18 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:16:24 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:15:55 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Zarządzenia Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:15:13 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2018 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:14:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:12:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:11:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 11:10:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:48:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:47:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:46:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:45:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:42:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:41:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę rady w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:40:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-18 10:39:13 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 19:29:57 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 19:28:57 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-17 08:27:08 edycja dokumentu