Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - - Czelin, działka nr 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:04:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-16 19:01:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-10 09:08:51 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-10-10 09:08:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-09 09:12:27 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 17/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 14:47:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 56/2017 z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 13:14:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 419/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:53:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:51:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:50:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:46:56 dodanie dokumentu
Konsultacje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-06 12:18:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbędą się 3 rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul. 1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 14:18:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 18 września 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:13:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:12:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 54/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 13:08:38 dodanie dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 12:10:57 edycja dokumentu
Petycja Nr 9/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-10-04 12:07:46 edycja dokumentu
Remont promu rzecznego Bez Granic w celu odnowienia klasy jednostki Piotr Sobczyński 2017-09-29 13:37:28 dodanie dokumentu
Statut Sołestwa Plany Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:54:38 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:40:20 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej - Mieszkowice, obr.4, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-27 14:40:04 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 13:20:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:59 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:47 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:58:35 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-26 12:56:35 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVII/232/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:25:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/234/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:14:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:12:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:12:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:11:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:11:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/231/2017 Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umow Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/230/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:10:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/229/2017 w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 14:09:30 dodanie dokumentu