Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:11:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:02:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa za II półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 22:01:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-16 21:59:54 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:19:52 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:19:37 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-15 15:18:41 edycja dokumentu
Petycja Nr 2/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-12 14:30:20 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 23/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Eugeniusza Bielińskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-01-10 23:20:43 dodanie dokumentu
Plan postępowań do zamówień publicznych na rok 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:37:01 edycja dokumentu
Plan postępowań do zamówień publicznych na rok 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:36:45 edycja dokumentu
Plan postępowań do zamówień publicznych na rok 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:36:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:02:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 11:02:12 dodanie dokumentu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 10:52:41 edycja dokumentu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 10:45:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 10:39:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 09:36:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-09 09:35:56 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 15:27:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 15:25:55 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-08 08:33:41 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:35:49 edycja dokumentu
Zmiany budżetu 2017 r. - Uchwały Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:30:29 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:09:29 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Styczeń 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-01-06 13:07:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:22:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/254/2017 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:13:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 16:01:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:59:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:57:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/251/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/250/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/249/2017 w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:49:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/248/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:48:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:47:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/246/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:44:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-01-05 15:43:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-01-04 09:22:05 dodanie dokumentu