Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pieńkowska Ewelina Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 13:47:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 12:00:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 6 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:59:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 20 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:58:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 64/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:57:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 61/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 11:44:11 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-10 10:03:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-09 10:52:37 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-05-07 11:20:19 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:27:27 edycja dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-30 13:26:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:27:49 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:13:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/282/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:11:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:10:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/285/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:07:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:04:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/286/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 14:03:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działka nr 1186/19 Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 08:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-27 08:53:51 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-24 12:05:59 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-23 21:57:23 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:54 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-04-18 13:25:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:17:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:16:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:15:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:13:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:12:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:10:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:08:46 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:25 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:04:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:03:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:01:22 edycja dokumentu