Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 08:20:08 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-26 08:19:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr k/2/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:36:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działka nr 201/6 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:35:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:15:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 201_6 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 14:15:30 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:15 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:08 edycja dokumentu
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:44:07 usunięcie załacznika
Badanie jakości wody - Troszyn Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:43:58 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 12:43:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 510/2018 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-25 08:28:58 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Mieszkowice za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-22 13:13:34 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 10/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 13:30:16 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:27:42 edycja dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:27:26 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 12:26:26 usunięcie dokument
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 11:48:37 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Lipiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 11:39:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/305/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:47:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/303/2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/301/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:42:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/300/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:40:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:35:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:29:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:27:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:27:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:23:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:22:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/294/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:19:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/292/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:18:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/292/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:17:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/291/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:16:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/290/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:13:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/289/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/288/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-20 10:02:24 dodanie dokumentu