Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-10 10:47:07 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-10 10:46:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 6 września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-10 10:44:35 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 6 września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-10 10:44:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/310/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz ubiorów i obuwia strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Troszynie i Zielin Ryszard Niedźwiecki 2018-09-09 11:31:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/309/2018 w sprawie sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-09 11:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/308/2018 w sprawie wyrażania zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nr 25 zawartej 26 kwietnia 2011 r. w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-09 11:29:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/307/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-09 11:29:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/306/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-09-09 11:27:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (V nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-09-07 08:17:33 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-06 11:55:40 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-06 11:55:00 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Września 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-06 11:54:47 edycja dokumentu
Wyjaśnienia dotyczące wypełniania informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego Ryszard Niedźwiecki 2018-09-06 10:47:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-06 10:43:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:32:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w Gminie Mieszkowice, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:31:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r - Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:31:36 edycja dokumentu
Wyniki Wyborów na Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:31:21 edycja dokumentu
Wyniki Wyborów do Rady Gminy w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:31:08 edycja dokumentu
Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 roku zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:30:51 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE - o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mieszkowic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:30:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE - Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach z dnia 23 października 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:30:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku - 2014 r. - okręg nr 5 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:30:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:29:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:29:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Numery List Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:29:09 edycja dokumentu
Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:45 edycja dokumentu
Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:31 edycja dokumentu
Grafik dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych rady miejskiej i burmistrza. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:19 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:28:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:55 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:46 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o okregach wyborczych w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:27:06 edycja dokumentu
KALENDARZ WYBORCZY 2014 Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin... Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:26:39 edycja dokumentu
Informacje- jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej Ryszard Niedźwiecki 2018-09-05 22:24:33 edycja dokumentu