Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2018r. Piotr Sobczyński 2018-01-04 08:32:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:34:55 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:34:11 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:33:47 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 22/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-01-03 23:32:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 8 listopada do 27 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 10:18:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:52:00 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:46:04 usunięcie dokument
Projekt uchwaly w sprawie chwalenia budzetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-29 09:45:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 7 grudnia 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 14:37:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 28 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 14:36:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 59/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 12:55:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 57/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 5 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-28 12:53:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taśmowa 7 - część działki nr 185, obręb Gozdowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-22 10:51:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-21 21:39:54 dodanie dokumentu
dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących sie na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r. Piotr Sobczyński 2017-12-20 13:05:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 12:07:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 12:06:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:50:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:49:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-18 09:33:36 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:21:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:08 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:30:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:28:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:27:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:26:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:25:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:19:12 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:17:28 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 08:07:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 7 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 07:53:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 18:32:19 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:43:53 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:42:58 usunięcie dokument
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:35:50 dodanie dokumentu