Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nowicka Barbara (listopad 2019) Ryszard Niedźwiecki 2019-12-23 13:03:24 edycja dokumentu
Nowicka Barbara (listopad 2019) Ryszard Niedźwiecki 2019-12-23 13:02:13 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - Stanowisko pracy ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2019-12-20 14:52:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 7 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-12-20 13:47:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 116/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-12-20 13:45:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej Ryszard Niedźwiecki 2019-12-18 14:52:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Stare Łysogórki nr 60, działka nr 636 Ryszard Niedźwiecki 2019-12-17 08:49:01 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2019-12-16 13:52:17 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2019-12-16 13:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXIII.796.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-12-16 13:48:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXIII.795.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na rok 2020 Ryszard Niedźwiecki 2019-12-16 13:47:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchoości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony dz. 421 obr.4 M-ce Ryszard Niedźwiecki 2019-12-14 18:28:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działi nr 421, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiący własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-12-14 18:27:31 dodanie dokumentu
Przedszkole Samorządowe: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w I półroczu 2020 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-12-14 17:52:23 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2020r. Leszek Matuszak 2019-12-13 08:26:14 dodanie dokumentu
Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 r. Leszek Matuszak 2019-12-13 08:00:31 usunięcie załacznika
Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 r. Leszek Matuszak 2019-12-13 07:53:17 dodanie dokumentu
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice w 2020 r." Leszek Matuszak 2019-12-12 15:02:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia regulaminu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-12-10 14:38:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-12-10 14:36:47 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2020 na podstawie biletów miesięcznych Leszek Matuszak 2019-12-04 14:34:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. drogownictwa i remontów Ryszard Niedźwiecki 2019-12-02 09:04:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2019-12-02 09:02:24 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 18 listopada 2019 r - Goszków Ryszard Niedźwiecki 2019-11-29 14:47:08 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 18 listopada 2019 r - Szkoła Podstawowa w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2019-11-29 14:46:23 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 18 listopada 2019 r - Zespół Szkół w Mieszkowicach ul.Techników 1 Ryszard Niedźwiecki 2019-11-29 14:45:36 dodanie dokumentu
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Mieszkowice: ul. Młynarska w Mieszkowicach i m. Kamionka" Leszek Matuszak 2019-11-28 14:18:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-11-28 13:33:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-11-28 12:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-11-28 12:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2019 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zielinie Ryszard Niedźwiecki 2019-11-28 12:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-11-27 07:45:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach na terenie działek o nr ewid. 23 (część) i 45 położonych w obrębie Mieszkowice-4, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-11-27 00:03:55 dodanie dokumentu
Maksymowicz Lech Ryszard Niedźwiecki 2019-11-25 08:55:21 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 19.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:20:56 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzchlas z dnia 06.09.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:19:16 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Troszyn z dnia 30.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:17:51 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn z dnia 26.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:17:00 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki z dnia 27.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:16:01 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Sitno z dnia 25.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-11-22 14:14:54 dodanie dokumentu