Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:10:26 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 18/2017 Radnego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Konstantego Michałowskiego Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:08:42 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 17/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-09-25 12:07:49 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 18:15:12 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:21 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:27:01 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 368m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:26:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr 50/1, obręb Czelin 330m Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:24:32 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-21 17:18:50 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-20 11:53:36 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-20 11:51:34 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 1186/22, obręb nr 5 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-18 14:31:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-18 14:24:44 dodanie dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 12:32:39 edycja dokumentu
Petycja Nr 10/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 12:32:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 11:22:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęciu Lokalnego Programu Rewitaizacji Gminy Micszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 08:24:46 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 08:11:28 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-15 07:58:45 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 441 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-14 09:27:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:22:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęciu Lokalnego Programu Rewitaizacji Gminy Micszkowice na lata 2017- 2023 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:21:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:19:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:19:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:18:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:17:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 13:16:39 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-12 11:27:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:55:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:54:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:53:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:53:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:06:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (6), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:03:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (5), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:00:02 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 12:57:55 edycja dokumentu