Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarzadzenie Nr 23/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 13:56:12 dodanie dokumentu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Piotra Balińskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w korycie cieku Kurzyca w m. Kłosów, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:28:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PV 620 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznejo mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 290 w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:21:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową "Jagiellońska" Nr 4398 i stacja "Słowackiego" nr 4465 w Mieszkowicach położonej na działkach o nr 90/2 obręb 2 m. Mieszkowice Nr 52/1, 52/2, 53, 111, 112/1 obręb 4 m. Mieszkowice, 54/1 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:19:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową "Jagiellońska" Nr 4398 i stacja "Słowackiego" nr 4465 w Mieszkowicach położonej na działkach o nr 90/2 obręb 2 m. Mieszkowice Nr 52/1, 52/2, 53, 111, 112/1 obręb 4 m. Mieszkowice, 54/1 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:17:24 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa - stan na dzień 31.01.2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:11:23 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa - stan na dzień 31.12.2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:06:26 dodanie dokumentu
Hryniewicz Teresa - stan na dzień 31.01.2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:05:49 usunięcie dokumentu
Hryniewicz Teresa - stan na dzień 31.01.2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:05:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-09 15:09:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2020-03-06 10:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-03-05 09:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-03-05 09:47:57 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Niedźwiecki 2020-03-02 23:32:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125/90/63/40/32 PE Ryszard Niedźwiecki 2020-03-02 09:55:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Mieszkowice, a stanowiących drogi wewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2020-03-02 09:12:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Mieszkowice, a stanowiących drogi wewnętrzne Ryszard Niedźwiecki 2020-03-02 09:06:28 usunięcie załacznika
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Mieszkańców Osiedla Mieszkowice odbytego w dniu 10 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:55:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Troszyn w dniu 15 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:42:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Stary Błeszyn w dniu 16 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:41:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Stare Łysogórki w dniu 16 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:39:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Sołectwa Kurzycko odbytego w dniu 13 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:38:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Sołectwa Wierzchlas odbytego w dniu 14 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:36:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Sołectwa Sitno odbytego w dniu 15 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:35:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Sołectwa Plany w dniu 10 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:32:53 dodanie dokumentu
2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:32:06 usunięcie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Sołectwa Goszków odbytego w dniu 14 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:31:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Czelin w dniu 17 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-27 14:30:03 dodanie dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 14.08.2019 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:43:21 dodanie dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 23.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:42:08 edycja dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 23.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:41:39 edycja dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 23.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:41:12 edycja dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 23.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:40:14 edycja dokumentu
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 23.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-26 11:40:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Zielin w dniu 17 stycznia 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 14:45:41 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 30.07.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 14:43:13 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 21.09.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 14:42:57 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 19.10.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 14:42:32 edycja dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 19.03.2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 14:42:16 edycja dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2020-02-25 12:07:56 edycja dokumentu