Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:52:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Br 507/2018 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:51:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:50:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:47:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:46:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:43:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Br 507/2018 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:42:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186_19 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:38:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkow Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/ 2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:35:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:34:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:33:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:31:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zaliczania nieopisanych szczegółowo wpłat na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań na rzecz gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:28:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:26:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 453/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:23:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 452/2018 w sprawie zmiany storn umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:22:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 stycznia 2017r Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 10:17:39 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 08:32:50 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy sołectw gminy Mieszkowice w bieżącym roku dokonają wyboru Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-20 07:58:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:19:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:09:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2019 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 22:01:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 21:57:53 dodanie dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 13:39:25 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 13:31:59 edycja dokumentu
Informacja Ryszard Niedźwiecki 2019-02-15 08:44:35 dodanie dokumentu
Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów odbytego w dniu 30.09.2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 14:58:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosów z dnia 30.09.2016 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 14:56:14 usunięcie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 zebrania mieszkańców Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 09.09.2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 14:03:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2017 zebrania mieszkańców Sołectwa Stary Błeszyn odbytego w dniu 09.09.2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 14:01:16 usunięcie dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 27.08.2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 10:50:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z zebrania wiejskiego Sołectwa Zielin z dnia 27.08.2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-02-14 10:50:25 dodanie dokumentu