Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 43/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 24 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:20:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 30 maja 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:14:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:13:26 edycja dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:13:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 67/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 10 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:12:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-16 12:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-06-15 12:45:52 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-06-15 12:39:24 edycja dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-06-15 12:38:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 23:07:57 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-14 07:54:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:33:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego - Mieszkowice obr.1 działka nr 199/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:26:01 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 9/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-06-13 22:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-12 09:15:11 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-11 08:48:40 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-08 14:35:18 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:37:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:36:50 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:19:16 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 13:18:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:15:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 65/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:14:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 65/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 09 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:12:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:40 usunięcie dokument
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 05 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:07:31 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:28:05 dodanie dokumentu
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:07 usunięcie dokument
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:53:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:47:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:39:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:31:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:30:32 dodanie dokumentu