Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Maj 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 14:00:17 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-17 13:59:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:55:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 14:54:27 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-04-16 13:56:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w Gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:45:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:43:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 15:42:34 dodanie dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 11:58:37 edycja dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 11:38:36 edycja dokumentu
Dane adresowe Ryszard Niedźwiecki 2018-04-13 09:40:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 14:07:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2018 ty sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 12:00:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:59:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:55:05 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:39 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:54:00 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 11:52:45 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-12 08:14:22 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 15:05:55 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Kamionka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 15:05:17 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 12:04:05 edycja dokumentu
Nowy wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od 1 lipca 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 11:58:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. drogownictwa, remontów (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-04-10 09:14:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-06 11:51:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 19 marca 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-04-06 11:51:37 dodanie dokumentu
Roczna ocena obszarowa jakosci wody w Gminie Mieszkowice za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 13:09:28 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 8/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:58:00 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:57:02 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:56:56 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pana Henryka Rzepczaka Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:56:21 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 5/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:55:38 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 5/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Heleny Chodynieckiej Ryszard Niedźwiecki 2018-04-05 08:55:22 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Kwiecień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-04-04 11:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-04-04 08:13:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-04-03 10:54:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-04-03 10:53:18 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 380 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:10:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:07:12 edycja dokumentu