Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds Przeprowadzenia Głosowania i Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 8 października 2018 r. o skladzie komisji Ryszard Niedźwiecki 2018-10-19 08:51:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w SZCZECINIE z dnia 18 października 2018 r.w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-19 08:13:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 wrzesnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-17 11:51:13 dodanie dokumentu
Dyżur Powiatowej Komisji Wyborczej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-17 09:56:16 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-10-17 08:06:39 edycja dokumentu
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 14:44:11 edycja dokumentu
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 14:42:44 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds Przeprowadzenia Głosowania i Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 8 października 2018 r. o skladzie komisji Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 14:41:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na Sołtysa Sołectwa Goszków Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 09:15:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 09:14:55 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 09:01:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:09:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:09:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:08:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:07:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:06:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:05:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-16 00:05:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony część działki nr 629 (4) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:14:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:13:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 629 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:13:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 14:12:26 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:36:32 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:36:04 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:35:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:35:20 dodanie dokumentu
Remont promu rzecznego "Bez Granic" w celu odnowienia klasy jednostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:34:31 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:30:38 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 13:29:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-12 07:33:45 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:26:11 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:25:28 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 21:23:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 14:17:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 14:15:08 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:06:18 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:05:40 usunięcie dokument
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Październik 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 09:05:15 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - działka nr 163 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 07:35:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- Czelin, działka nr 39/5 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-11 07:34:59 dodanie dokumentu