Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:06:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (6), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:03:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - część działki nr 44 (5), obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 14:00:02 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 12:57:55 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-09-11 12:38:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:52:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:43:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2017 jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:39:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych w rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 12:37:23 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-08 09:16:21 edycja dokumentu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ryszard Niedźwiecki 2017-09-06 11:45:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 53/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 8 sierpnia 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-09-06 09:01:13 dodanie dokumentu
Petycja Nr 9/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 17:18:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2017 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 15:02:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-04 15:00:40 dodanie dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-01 13:41:01 edycja dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-09-01 13:38:48 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Wrzesień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-08-31 13:41:18 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31 Piotr Sobczyński 2017-08-31 12:54:55 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 20:01:12 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:59:59 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu "Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:59:03 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:54:07 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:53:23 usunięcie dokument
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:53:10 dodanie dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:52:16 edycja dokumentu
Protokoół z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarki kasowej promu ?Bez Granic", w tym kontrola kasy (na dzień kontroli) Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:51:44 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach kontroli doraźnej Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 19:48:34 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Mieszkowice za I półrocze 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 13:14:38 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Goszków Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 10:23:16 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Kępa Troszyńska Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 10:22:29 dodanie dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:41:40 edycja dokumentu
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:41:25 usunięcie załacznika
Partycypacyjne opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:41:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:39:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2017-08-30 09:39:07 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej obręb nr 4 Mieszkowice, działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-29 12:17:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 50/1, obręb Czelin 330 m2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:52:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 50/1, obręb Czelin 368 m2 Ryszard Niedźwiecki 2017-08-28 19:51:40 dodanie dokumentu