Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2018 na podstawie biletów miesięcznych. Piotr Sobczyński 2017-12-11 11:10:13 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r Piotr Sobczyński 2017-12-08 13:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/2017 sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-08 11:19:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 58/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6 listopada 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:09:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:07:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 2 miasta Mieszkowice, część działka 104/1/19 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/19 w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:03:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:01:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 56/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 6 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:22:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:37:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:36:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 44 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:34:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:33:34 dodanie dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:53:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 Stycznia 2018r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki nr 50/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:23:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin dz. 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:22:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:17:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:16:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali- Zielin, działka nr 10, ul. Kościelna nr 3/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:11:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny ooś dla projektu POŚ dla Gminy Mieszkowice Piotr Sobczyński 2017-11-29 07:22:39 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 21/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-28 14:52:31 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 15:29:32 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 09:14:26 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-27 09:13:59 usunięcie załacznika
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - Mieszkowice, obr.4, działka nr 284 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-24 14:53:46 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2017-11-24 13:18:24 usunięcie załacznika
Badanie jakości wody - Zielin Ryszard Niedźwiecki 2017-11-24 11:17:53 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2017-11-24 11:17:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-11-23 15:02:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 141 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-22 23:37:37 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2017-11-21 11:35:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb nr 4 miasta Mieszkowice działka nr 55/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-20 13:57:52 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2017-11-19 21:47:07 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-11-16 20:37:19 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 21/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:51:29 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:49:09 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 20/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:48:27 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 19/2017 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Spirzak Ryszard Niedźwiecki 2017-11-14 14:47:00 dodanie dokumentu