Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 16/4,16/11, 16/18, 16/26, 17, 81, 16/5, 16/8, 16/12, 16/15, 16/19, 16/23, 34, 45/1 położonych w obrębie Mieszkowice-3, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-04-21 11:02:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 16/4,16/11, 16/18, 16/26, 17, 81, 16/5, 16/8, 16/12, 16/15, 16/19, 16/23, 34, 45/1 położonych w obrębie Mieszkowice-3, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-04-21 11:02:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwesttzcji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na działkach o nr ewid.: 1102, 150/16 obręb Mieszkowice 1, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-04-21 11:01:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwesttzcji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na działkach o nr ewid.: 1102, 150/16 obręb Mieszkowice 1, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-04-21 11:01:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-04-20 14:27:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ryszard Niedźwiecki 2020-04-20 14:24:16 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2020-04-20 14:19:59 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Ryszard Niedźwiecki 2020-04-20 14:08:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Ryszard Niedźwiecki 2020-04-17 11:58:49 dodanie dokumentu
INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY MIESZKOWICE Ryszard Niedźwiecki 2020-04-15 14:17:10 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 12 kwietnia 2020 - Kurzycko SUW Ryszard Niedźwiecki 2020-04-15 09:14:07 dodanie dokumentu
Termin składania oświadczeń majątkowych przesunięty do 31 maja 2020 roku Ryszard Niedźwiecki 2020-04-14 14:29:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-04-10 07:19:36 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-04-10 07:18:59 usunięcie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-04-10 07:18:55 usunięcie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-04-10 07:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jenostek organizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2020-04-09 14:27:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jenostek organzizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2020-04-09 14:24:23 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jenostek organzizacyjnych gminy Ryszard Niedźwiecki 2020-04-09 14:23:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 290 w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2020-04-03 16:29:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 roku Ryszard Niedźwiecki 2020-04-02 09:44:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2020 roku Ryszard Niedźwiecki 2020-04-02 08:31:39 dodanie dokumentu
Gmina Mieszkowice zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej wykonanie projektu pod nazwą "Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach". Ryszard Niedźwiecki 2020-03-31 14:19:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r Ryszard Niedźwiecki 2020-03-30 12:09:48 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Ryszard Niedźwiecki 2020-03-30 08:02:14 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 13 marca 2020 - Mieszkowice Biuro ZUK Ryszard Niedźwiecki 2020-03-18 07:46:39 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody 13 marca 2020 - Goszków SUW Ryszard Niedźwiecki 2020-03-18 07:45:23 dodanie dokumentu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Ryszard Niedźwiecki 2020-03-16 20:38:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-03-13 13:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 14:52:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 14:49:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 14:45:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 14:43:47 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 23/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 14:00:06 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 23/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 13:57:14 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 23/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 r. Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 13:56:12 dodanie dokumentu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Piotra Balińskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w korycie cieku Kurzyca w m. Kłosów, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:28:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia strony postępowania, iż zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PV 620 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznejo mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 290 w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:21:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową "Jagiellońska" Nr 4398 i stacja "Słowackiego" nr 4465 w Mieszkowicach położonej na działkach o nr 90/2 obręb 2 m. Mieszkowice Nr 52/1, 52/2, 53, 111, 112/1 obręb 4 m. Mieszkowice, 54/1 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:19:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy linii kablowej SN-15kV między stacją transformatorową "Jagiellońska" Nr 4398 i stacja "Słowackiego" nr 4465 w Mieszkowicach położonej na działkach o nr 90/2 obręb 2 m. Mieszkowice Nr 52/1, 52/2, 53, 111, 112/1 obręb 4 m. Mieszkowice, 54/1 obręb 3 m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2020-03-11 08:17:24 dodanie dokumentu