Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2019-01-30 11:29:11 edycja dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-30 11:09:49 edycja dokumentu
"Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice - Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31 od km 0+300 do km 0+580" Leszek Matuszak 2019-01-29 12:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2019-01-29 10:04:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2019-01-29 10:04:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019_2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Ryszard Niedźwiecki 2019-01-29 10:03:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE w m. Mieszkowice ul. W.Łokietka na terenie działki Nr 146 obręb 3, m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 21:14:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019r. w UM w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w obrębie Stare Łysogórki nr 5A/2 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 15:02:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Mieszkowice, obręb 4 działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 15:00:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Mieszkowice, obręb 3 działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-28 14:59:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 grudnia 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-25 11:44:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL.85.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 12:28:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL.84.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 12:27:41 dodanie dokumentu
Kmiecik Zbigniew Ryszard Niedźwiecki 2019-01-23 11:45:49 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 21:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 09:50:02 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-22 09:39:02 edycja dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2019 r. Leszek Matuszak 2019-01-17 13:54:23 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2019 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-16 21:33:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 Stycznia 2019 r. o godzi nie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w dz. nr 50/1, ob. Czelin Ryszard Niedźwiecki 2019-01-10 11:34:47 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli archiwum zakładowego w Urzędzie Miejkim w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-01-08 14:47:48 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Leszek Matuszak 2019-01-08 09:46:23 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Leszek Matuszak 2019-01-08 09:46:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 21:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:57:31 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:47:48 dodanie dokumentu
Dostawa oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenia Gminy Mieszkowice w 2019 r. Ryszard Niedźwiecki 2019-01-07 20:40:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod tytułem : Gromadzenie zbiorów i utrzymanie izb pamiątek regionalnych i narodowych. Wystawa pt. "Przedmioty i dokumenty związane z życiem mieszkańców Mieszkowic", zawartego w ofercie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:44:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wydzierżawienia boksu gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:43:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 11:43:26 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Ryszard Niedźwiecki 2019-01-03 10:40:49 edycja dokumentu
Uchwała nr CDLX.864.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2019-01-02 14:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr CDLX.863.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2019-01-02 14:32:51 dodanie dokumentu
Cywiński Patryk Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:28:38 dodanie dokumentu
Czapliński Jan Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:27:58 dodanie dokumentu
Domaradzki Henryk Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:26:59 dodanie dokumentu
Dorywalska Bożena Ryszard Niedźwiecki 2018-12-28 09:26:06 dodanie dokumentu