Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-20 00:04:06 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 13/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-11-19 12:10:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 566_2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 12:18:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/325/2018 w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie GminyMieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 12:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/324/2018 programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 12:03:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 11:59:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/323/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 11:59:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-16 11:57:51 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:50:01 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Obiekt Sportowy przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach - Nr 747 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:41:35 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:39:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:39:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-11-09 22:38:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 189/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-07 14:56:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - M-c obr.4, działka nr 258 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-07 14:54:39 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Listopad 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-11-06 07:26:35 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów - (nabór VI) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-30 09:21:55 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (VII nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-10-30 09:21:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 78/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:42:11 edycja dokumentu
Protokół Nr 78/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:42:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 77/2018 z posiedzenia z kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:40:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 77/2018 z posiedzenia z kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:40:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 76/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 24 września 2018 roku kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:31:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 75/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 3 wrzesnia 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:28:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 4 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:25:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 76/2018 z posiedzenia posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 2 października 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:21:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 75/2018 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:19:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 74/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 14 września 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 12:18:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/312/2018zmieniająca uchwałę XXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 11:48:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:58:18 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:57:42 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:57:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 6 września 2018 r. do 25 października 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/320/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:38:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/320/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Ryszard Niedźwiecki 2018-10-29 08:37:47 usunięcie załacznika
Rzepczak Henryk - II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:09:47 dodanie dokumentu
Salwa Andrzej - II półrocze Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:07:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:05:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/311/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:05:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Ryszard Niedźwiecki 2018-10-27 23:04:31 dodanie dokumentu